Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Map o Ddinas Powys yn dangos cartrefi sydd mewn perygl o lifogydd gydag ardaloedd melyn, ambr a choch i ddynodi risg isel, canolig ac uchel

Mae gan Afon Tregatwg ac East Brook hanes o lifogydd yn Ninas Powys. Caiff llifogydd eu hachosi yn Ninas Powys gan fod glaw trwm yn y dalgylch i fyny'r afon yn cyrraedd yr afonydd yn gyflym, ac felly mae'r llif yn fwy na capasiti'r sianeli. Mae adeiladau wedi'u codi ar lawer o'r tir ger yr afonydd, felly ychydig iawn o orlifdir sydd ar ôl yn y dref i storio a chludo dŵr llifogydd mewn modd naturiol. Canlyniad hyn yw bod afonydd yn gorlifo ar y tir cyfagos, gan roi eiddo dan ddŵr.

Dengys y cofnodion fod cartrefi wedi bod dan ddŵr ar St Cadoc's Avenue, Greenfield Avenue, Elm Grove Place a Heol Caerdydd yn ystod llifogydd ers 1948. Mae llawer o ddigwyddiadau eraill yr osgowyd "o drwch blewyn" wedi digwydd, lle y gwelwyd llifogydd ar dir a ffyrdd ond nid mewn eiddo.

Llun o Afon Tregatwg gyda llifoedd uchel sydd bron yn gorlifo mewn i erddi cartrefi ar St Cadoc's Avenue

Rydym yn rhagweld fod gan 198 o gartrefi o leiaf 1% o siawns (neu 1 mewn 100) o ddioddef llifogydd mewn unrhyw flwyddyn o Afon Tregatwg ac East Brook. O ganlyniad i'r newid yn yr hinsawdd, rhagwelwn erbyn 2117 y bydd hyn yn cynyddu i 352 o gartrefi gydag o leiaf 1% o siawns (neu 1 mewn 100) o ddioddef llifogydd.

Mae 95 o'r cartrefi hyn mewn perygl mawr, felly mae'n fwy tebygol y bydd y rhain yn dioddef llifogydd: mwy na 3.33% o siawns (neu 1 mewn 30) o ddioddef llifogydd mewn unrhyw flwyddyn.

Map o Ddinas Powys yn dangos cartrefi sydd mewn perygl o lifogydd gydag ardaloedd melyn, ambr a choch i ddynodi risg isel, canolig ac uchel

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.