Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Yn yr adran hon

 
Delwedd Artist o'r arglawdd yn y ardal storfa llifddwr

Symud ymlaen

Ar hyn o bryd, rydym yn credu mai ardal storio llifogydd i fyny’r afon yn y cwm rhwng Coed Cwm George a Choed Case Hill, ynghyd â mesurau rheoli llifogydd yn naturiol ar yr East Brook, yw’r opsiwn gorau i leihau’r perygl llifogydd yn Ninas Powys.

Rydym yn llwyr gydnabod yr effaith y byddai hyn yn ei chael ar yr ardal a’i nodweddion pwysig, felly rydym yn edrych ar ffyrdd o osgoi neu leihau’r effeithiau hyn. Rydym hefyd yn cydnabod yr effeithiau y byddai’r opsiynau eraill yn eu cael pe bai nhw’n cael eu dewis. Felly, mae gennym benderfyniad anodd iawn o’n blaenau.

I helpu i lywio’r penderfyniad hwn, nad yw wedi ei wneud eto, rydym eisiau eich barn chi, felly dywedwch wrthym beth ydych chi’n ei feddwl a llenwch y ffurflen adborth. Byddwn yn ystyried barn a safbwyntiau pobl wrth i ni ysgrifennu'r achos busnes, a fydd yn argymell y ffordd ymlaen – efallai mai'r cam hwn fydd datblygu cynllun ymhellach (a fydd angen rhagor o waith datblygu a chymeradwyo), peidio â gweithredu cynllun ar hyn o bryd, neu i reoli y risg llifogydd yn wahanol.

Enghraifft o rwystr rhidyllog o goed naturiol yn dangos canghennau mawr ar draws sianel afon yn gweithredu fel rhwystr i arafu'r llif i lawr yr afon

Amserlen y prosiect

2019 – paratoi achos busnes ac ymgynghori

2020 – dylunio a chais cynllunio

2021 – gwaith adeiladu

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.