Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Faint o gartrefi fydd yn cael eu hamddiffyn yn well?

Map o Ddinas Powys yn dangos cartrefi sydd mewn perygl o lifogydd yn dilyn cwblhad y cynllun gydag ardaloedd melyn ac ambr i ddynodi risg isel a chanolig

Rydym yn ceisio tynnu cymaint o gartrefi â phosibl o berygl llifogydd uchel (hyd at 3.33%, neu 1 siawns mewn 30 y flwyddyn) a pherygl llifogydd canolig (rhwng 3.33%, neu 1 siawns mewn 30 y flwyddyn, ac 1%, neu 1 siawns mewn 100 y flwyddyn).

Byddai’r cynllun arfaethedig yn amddiffyn pob cartref yn Ninas Powys rhag perygl llifogydd uchel ac yn amddiffyn y rhan fwyaf o gartrefi o berygl llifogydd canolig (dim ond pedwar cartref sy’n parhau i fod mewn perygl canolig os gwnawn ni ddarparu safon amddiffyniad o 1%, neu un siawns mewn 100).

Map o Ddinas Powys yn dangos cartrefi sydd mewn perygl o lifogydd yn dilyn cwblhad y cynllun gydag ardaloedd melyn ac ambr i ddynodi risg isel a chanolig

 

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.