Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Pwyllgorau’r Bwrdd

Manylion o beth yw Isbwyllgorau Bwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru a'u haelodau

Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Ansawdd (ARAC)

Un o bwyllgorau sefydlog y Bwrdd. Ei brif rôl yw cynghori’r Bwrdd a chefnogi’r Swyddog Cyfrifyddu ar faterion risg, stiwardiaeth ariannol ac atebolrwydd, rheoli a llywodraethu.

Karen Balmer yw Cadeirydd ARAC.

Pwyllgor Pobl a Thaliadau (PaRC)

Mae’r Pwyllgor Pobl a Thaliadau yn un o bwyllgorau sefydlog y Bwrdd. Mae’n ystyried materion yn ymwneud â chyflog ac amodau gwaith ein haen uchaf o staff ynghyd â strategaeth gyflog gyffredinol yr holl staff a gyflogir gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Sir Paul Williams yw Cadeirydd PaRC

 

Y Pwyllgor Ardaloedd Gwarchodedig (PAC)

Mae’r Prif Fwrdd wedi dirprwyo ei gyfrifoldebau statudol mewn perthynas â gwrthwynebiadau i hysbysu ac ail-hysbysu Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig i’r Pwyllgor Ardaloedd Gwarchodedig. Bydd y Pwyllgor yn cefnogi’r Bwrdd Gweithredol a’r Bwrdd llawn drwy ddarparu cyngor ar faterion ehangach yn ymwneud ag ardaloedd gwarchodedig a gwaith achos strategol; bydd hefyd yn ganolbwynt i drafodaethau’r Bwrdd ar faterion yn ymwneud ag ardaloedd gwarchodedig yn cynnwys eu swyddogaeth ym maes prif ffrydio dull rheoli ar lefel yr ecosystem.

Andy Middleton yw Cadeirydd PAC.

Rheoli Perygl Llifogydd Cymru

Er nad yw’r Pwyllgor hwn yn un o bwyllgorau sefydlog y prif Fwrdd, mae’n cyflawni nifer o swyddogaethau rheoli perygl llifogydd ac arfordiroedd Cyfoeth Naturiol Cymru yn unol ag Adran 106 Deddf Adnoddau Dŵr 1991.

Penodir y Cadeirydd yn annibynnol gan Weinidogion Cymru a Dr Madeleine Havard sy’n cyflawni’r rôl hon ar hyn o bryd. Penodir aelodau’r Pwyllgor naill ai gan Weinidogion Cymru neu gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Pwyllgor Archwilio A Sicrhau Ansawdd (ARAC) Telerau Cyfrifoldeb PDF [168.2 KB]
Pwyllgor Pobl a Thaliadau Cydnabyddiaeth (PaRC) Telerau Cyfrifoldeb PDF [348.5 KB]
Pwyllgor Ardaloedd Gwarchodedig (PAC) Telerau Cyfrifoldeb WORD [98.8 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.