Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Pwyllgor Rheoli Perygl Llifogydd Cymru (RhPLlC)

Manylion am y pwyllgor, gan gynnwys cofnodion o gyfarfodydd blaenorol

Mae Gweinidogion Cymru yn penodi'r Cadeirydd yn annibynnol ac, ar hyn o bryd, Dr Madeleine Havard sydd yn y swydd. Mae RhPLlC yn gyfrifol am:

  • Raglen rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol rhanbarthol CNC,
  • Mater unrhyw ardoll gan CNC dan adran 17 deddf 2010

Mae'r papurau i'w trafod yn cael eu cylchredeg ymlaen llaw i sicrhau bod aelodau yn cael eu briffio'n llawn cyn pob cyfarfod – mae copïau o'r papurau hyn ar gael ar gais.

Cysylltwch gyda nrwboardsecretariat@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk am ragor o wybodaeth.

Aelodaeth y Pwyllgor

Mae Pwyllgor RhPLlC yn cynnwys:

  • 8 aelod o Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru,
  • 8 aelod o CNC
  • Cadeirydd

Cariff aelodau CLlLC eu penodi am 2, 3 neu 4 blynedd fesul tymor a gallant wasanaethu am hyd at 3 thymor

Hefyd caiff penodedigion CNC eu penodi am gyfnodau 2, 3 neu 4 blynedd a gallant wasanaethu am hyd at 3 thymor.

Dyddiad Cyfarfodydd 2015-16

  • Dydd Gwener 16 Ionawr 2015 – Tŷ Cambria, Caerdydd
  • Dydd Iau 16 Gorffennaf 2015 - Tŷ Cambria, Caerdydd
  • Dydd Gwener 13 Tachwedd 2015 -Tŷ Cambria, Caerdydd
  • Dydd Mercher 20 Ionawr 2016- Ty Cambria, Cardiff
  • Dydd Gwener 20 Mai 2016- St Asaph

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

Nodir bod cofnodion o gyfarfodydd y Pwyllgor yn cael eu cadarnhau yn y cyfarfod nesaf , felly bydd oedi yn ei cyhoeddi.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Agenda RPAC Ionawr 2015 PDF [121.1 KB]
Cofnodion RPAC Ionawr 2014 Cofnodion wedi eu cadarnhau PDF [218.7 KB]
Cofnodion RPAC Ebrill 2013 Cofnodion wedi eu cadarnhau PDF [300.0 KB]
Cofnodion RPAC Mehefin 2014 Cofnodion wedi eu cadarnhau PDF [259.7 KB]
Cofnodion RPAC Gorffennaf 2013 Cofnodion wedi eu cadarnhau PDF [254.8 KB]
Cofnodion RPAC Hydref 2013 Cofnodion wedi eu cadarnhau PDF [269.9 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.