Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Cysylltu â’r Prif Weithredwr ac Aelodau’r Bwrdd

Mae croeso ichi gysylltu ag Aelodau’r Bwrdd trwy Ysgrifenyddiaeth y Bwrdd ar nrwboardsecretariat@naturalresourceswales.gov.uk Fodd bynnag, er mwyn sicrhau y bydd eich ymholiad yn cael y gofal a’r sylw dyladwy, efallai mai un o’n timau a fydd yn delio ag ef.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.