Cofrestr buddiannau - Buddiant gwleidyddol

Enw Swydd yn CNC  Buddiant
Catherine Brown  Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Aelod o Blaid y Democratiaid Rhyddfrydol 
Paul Griffiths Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Aelod o'r Blaid Lafur 
Diweddarwyd ddiwethaf