Cofrestr buddiannau - Aelodaeth

Enw Swydd yn CNC  Enw'r clwb neu'r gymdeithas  Natur yr ymglymiad
Karen Balmer  Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol  Aelod  
Karen Balmer  Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB) Aelod  
Catherine Brown Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Refugee Action  Aelod ond nid yw'n cymryd rhan weithredol
Catherine Brown Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Amnest Rhyngwladol  Aelod ond nid yw'n cymryd rhan weithredol
Catherine Brown Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Womankind Worldwide Aelod ond nid yw'n cymryd rhan weithredol
Catherine Brown Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Greenpeace Ltd Aelod ond nid yw'n cymryd rhan weithredol
Catherine Brown Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Plan International  Aelod ond nid yw'n cymryd rhan weithredol
Catherine Brown Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Aelod ond nid yw'n cymryd rhan weithredol
Catherine Brown Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Cadw Aelod ond nid yw'n cymryd rhan weithredol
Catherine Brown Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Y Sefydliad Materion Cymreig Aelod ond nid yw'n cymryd rhan weithredol
Catherine Brown Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol (RHS) Aelod ond nid yw'n cymryd rhan weithredol
Catherine Brown Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Garden Organic Aelod ond nid yw'n cymryd rhan weithredol
Catherine Brown Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Coed Cadw Aelod ond nid yw'n cymryd rhan weithredol
Catherine Brown Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Ymddiriedolaeth Natur Swydd Gaerloyw Aelod ond nid yw'n cymryd rhan weithredol
Catherine Brown Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  World Wildlife Fund UK Aelod ond nid yw'n cymryd rhan weithredol
Catherine Brown Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Dogs Trust Aelod ond nid yw'n cymryd rhan weithredol
Catherine Brown Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB) Aelod ond nid yw'n cymryd rhan weithredol
Catherine Brown Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Sefydliad Siartredig y Cyfrifwyr Rheoli Aelod ond nid yw'n cymryd rhan weithredol
Julia Cherrett Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Cymdeithas Saethu a Chadwraeth Prydain (BASC) Aelod  
Julia Cherrett Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Aelod  
Julia Cherrett Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  World Horse Welfare (International League for the Protection of Horses gynt) Aelod
Julia Cherrett Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Cymdeithas Ceffylau Prydain Aelod  
Geraint Davies Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Undeb Amaethwyr Cymru Aelod
Geraint Davies Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr Cymru Aelod
Geraint Davies Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Grŵp Cynghori ar Ffermio a Bywyd Gwyllt (FWAG Cymru) Aelod
Geraint Davies Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB) Aelod
Geraint Davies Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Aelod
Geraint Davies Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Ymddiriedolaeth Cadwraeth Helfeydd a Bywyd Gwyllt Aelod
Zoë Henderson Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Ymddiriedolaeth Cadwraeth Helfeydd a Bywyd Gwyllt Aelod
Zoë Henderson Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Cymdeithas Ceffylau Prydain Aelod  
Zoë Henderson Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Y Grŵp Darganfod Hen Dai Cymreig  Ymddiriedolwr ac Aelod
Zoë Henderson Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Y Gynghrair Cefn Gwlad Aelod  
Zoë Henderson Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Cymdeithas Tir a Busnesau Cefn Gwlad (CLA) Aelod ac yn ymwneud â'r Pwyllgor
Zoë Henderson Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru Aelod  
Zoë Henderson Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru  Aelod  
Yr Athro Steve Ormerod  Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Coleg adolygu gan gymheiriaid Cyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol Adolygydd achlysurol
Yr Athro Steve Ormerod  Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Cymdeithas Ddysgedig Cymru Cymrawd
Yr Athro Steve Ormerod  Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Cymdeithas Frenhinol Bioleg     Cymrawd
Yr Athro Steve Ormerod  Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Y Sefydliad Siartredig Ecoleg a Rheolaeth Amgylcheddol (CIEEM) Cymrawd
Yr Athro Steve Ormerod  Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Ymddiriedolaeth Goffa Winston Churchill Cymrawd
Yr Athro Steve Ormerod  Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Ecolegydd Siartredig (trwy CIEEM) Aelod
Yr Athro Steve Ormerod  Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Cymdeithas Ecolegol Prydain Aelod
Yr Athro Steve Ormerod  Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Y Gymdeithas Fiolegol Dŵr Croyw Cymrawd
Yr Athro Steve Ormerod  Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Ymddiriedolaeth Adaryddiaeth Prydain Aelod
Yr Athro Steve Ormerod  Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB) Aelod
Yr Athro Steve Ormerod  Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Cymdeithas y Gwyddorau Dŵr Croyw Aelod
Yr Athro Steve Ormerod  Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru  Aelod
Yr Athro Steve Ormerod  Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Ymddiriedolaeth Natur Gwent Aelod
Yr Athro Steve Ormerod  Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Butterfly Conservation Aelod
Yr Athro Steve Ormerod  Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Buglife  Aelod
Yr Athro Steve Ormerod  Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Dogs Trust Aelod
Yr Athro Steve Ormerod  Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Y Gymdeithas Cadwraeth Forol  Aelod
Dr Rosie Plummer  Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Cymdeithas Melinau Cymru  Aelod, fel y mae ei Phriod
Dr Rosie Plummer  Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Cymdeithas Naturiaethwyr Llanelli  Aelod
Dr Rosie Plummer  Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru  Aelod oes. Ei phriod hefyd yn aelod 
Dr Rosie Plummer  Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Ymddiriedolaeth Naturiaethwyr Gorllewin Cymru (tanysgrifio)  Aelod, fel y mae ei Phriod
Yr Athro Peter Rigby  Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Bwrdd Cynghori Gwyddonol Rhyngwladol, Sefydliad Gurdon, Prifysgol Caergrawnt  Aelod
Yr Athro Peter Rigby  Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Y Gymdeithas Frenhinol  Cymrawd
Yr Athro Peter Rigby  Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Academi'r Gwyddorau Meddygol  Cymrawd
Yr Athro Peter Rigby  Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Sefydliad Bioleg Foleciwlaidd Ewrop  Aelod
Yr Athro Peter Rigby  Aelod o'r Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Cymdeithas Bioleg Ddatblygiadol Prydain  Aelod
Syr David Henshaw Cadeirydd y Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Clwb Brenhinol y Modurwyr Aelod
Syr David Henshaw Cadeirydd y Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Clwb Golff Royal St. David Aelod
Syr David Henshaw Cadeirydd y Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Clwb Golff Brenhinol Lerpwl Aelod
Syr David Henshaw Cadeirydd y Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Cymdeithas Eryri Aelod
Syr David Henshaw Cadeirydd y Bwrdd/Cyfarwyddwr Anweithredol  Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Aelod
Clare Pillman Prif Weithredwr ac Aelod o'r Bwrdd Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Aelod
Clare Pillman Prif Weithredwr ac Aelod o'r Bwrdd Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru Aelod
Diweddarwyd ddiwethaf