Penderfyniadau rheoleiddiol ar gyfer tynnu dŵr

Datganiadau tynnu dŵr

Noder bod Cyfoeth Naturiol Cymru wedi penderfynu gohirio'r cais am ddatganiadau tynnu dŵr am y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2020 a 31 Mawrth 2021. 

Byddwn yn cysylltu â deiliaid trwydded yn uniongurchol pan fyddwn yn gallu derbyn ffurflenni ar gyfer y cyfnodau 1 Ebrill 2019 - 31 Mawrth 2020 ac 1 Ebrill 2020 - 31 Mawrth 2021.

Dylech ddal i gofnodi data fel y nodir yn eich trwydded os yw'n ddiogel gwneud hynny, gan ddilyn y canllawiau pellhau cymdeithasol diweddaraf gan y llywodraeth

Diweddarwyd ddiwethaf