Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Penderfyniadau rheoleiddiol ar gyfer tynnu dŵr

Datganiadau tynnu dŵr

Am y tro ni fyddwn yn gofyn am ddatganiadau tynnu dŵr rhwng 1 Ebrill 2019 a 31 Mawrth 2020 nes yr hysbysir ymhellach. 

Adolygir hyn yn rheolaidd a byddwn yn cysylltu â deiliaid trwyddedau’n uniongyrchol i ofyn am ddatganiadau pan fyddwn yn gallu eu derbyn eto.

Dylech barhau i gadw cofnod o'r data fel y nodir yn eich trwydded os yw'n ddiogel gwneud hynny a chan ddilyn y canllawiau llywodraethol diweddaraf ar gadw pellter cymdeithasol.

Os ydych wedi anfon eich data atom eisoes, bydd oedi cyn inni brosesu eich datganiadau. 

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.