Gwaredu â deunydd sydd wedi'i garthu o Hinkley Point C oddi ar arfordir Caerdydd, de Cymru

Cais am Drwydded Forol gan EDF Energy - Cais wedi'i dynnu'n ôl

Ar 10 Mai 2022, cafodd cais DML2110 "Gwaith morol HPC; gwaredu deunydd a garthwyd i Cardiff Grounds (LU110)" ei dynnu'n ôl.

Gweler llythyr yr ymgeisydd a chydnabyddiaeth CNC.

Nid oes unrhyw gamau pellach i ni eu cymryd mewn perthynas â'r cais.

Diweddarwyd ddiwethaf