Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd

Gwybodaeth a chyngor ynglŷn â’r hyn y gallai ymadael â’r Undeb Ewropeaidd ei olygu i chi

Gadawodd y Deyrnas Gyfunol yr Undeb Ewropeaidd ar 31 Ionawr 2020. Rydym yn awr mewn cyfnod pontio tan 31 Rhagfyr 2020 wrth i’r Deyrnas Gyfunol a’r Undeb Ewropeaidd drafod cytundeb masnach. Yn ystod y cyfnod pontio hwn bydd y Deyrnas Gyfunol yn dal i ddilyn rheolau’r Undeb Ewropeaidd.

Rydym yn dal i gyflwyno a rheoleiddio’r holl drwyddedau fel arfer. Mae Llywodraeth Cymru wedi datgan na fydd unrhyw newid yng ngrym y trefniadau i ddiogelu’r amgylchedd yng Nghymru, na'r safonau amgylcheddol, p’un y daw’r Deyrnas Gyfunol a’r Undeb Ewropeaidd i gytundeb neu beidio. Mae Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol hefyd wedi ymrwymo i gynnal safonau amgylcheddol.

Caiff yr Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig a’r Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (safleoedd Natura) eu diogelu yn yr un modd ag y cawsant pan oedd y Deyrnas Gyfunol yn rhan o’r Undeb Ewropeaidd.

Mae llawer o’r manylion ynglŷn â goblygiadau ymadael yr Undeb Ewropeaidd ar yr amgylchedd a phobl Cymru’n dal yn anhysbys. Efallai y daw newidiadau yn sgil cytundebau masnach neu gyfreithiau newydd. Ar y dudalen hon fe gewch chi’r ffeithiau diweddaraf a chyngor ynglŷn â sut allai unrhyw newid effeithio arnoch chi. Fe rannwn yr wybodaeth ddiweddaraf â chi cyn gynted ag y byddwn yn ei derbyn, felly cofiwch alw’n ôl o bryd i’w gilydd.

Mwy o wybodaeth

Ewch i’r gwefannau hyn i gael yr wybodaeth ddiweddaraf:

LLYW.CYMRU - Paratoi Cymru: yr amgylchedd, amaethyddiaeth a bwyd

GOV.UK - Pontio