Gwrthod Cais: Cais am drwydded ar gyfer Cyfleuster Crynhoi Gogledd Powys

Cyfeirnod y Cais: PAN-013001

Ymgeisydd: Cyngor Sir Powys

Cyfleuster: Cyfleuster Crynhoi Gogledd Powys, Parc Busnes Aber-miwl, Aber-miwl, Powys, SY15 6NU

Ar 14 Mawrth 2022, fe wrthododd Cyfoeth Naturiol Cymru y cais hwn am drwydded. Darllenwch ein hysbysiad o wrthodiad i'r ymgeisydd.

Yn unol â'r broses ymgeisio, gall yr ymgeisydd apelio yn erbyn y penderfyniad i wrthod y cais am drwydded o fewn chwe mis ar ôl yr hysbysiad gwrthod. Gall hefyd gyflwyno cais am drwydded newydd.

Mae'r holl wybodaeth sy'n ymwneud â'r cais hwn ar gael ar ein Cofrestr Gyhoeddus.

Gweler y wybodaeth ar y Gofrestr Gyhoeddus.

Diweddarwyd ddiwethaf