Ysbrydoli pobl ifanc i ddelweddu Cymru ar ei gorau

Mae pobl ifanc Cymru yn cael eu hannog i ddelweddu amgylchedd Cymru ar ei orau mewn cystadleuaeth ffotograffiaeth a drefnir gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae CNC yn gofyn i bobl ifanc gymryd ffotograffau o’u ffrindiau yn mwynhau eu hoff rannau o’r amgylchedd naturiol – o’r traethau tywod godidog i’r mynyddoedd geirwon a chreigiog.

Bydd y gystadleuaeth yn cael ei rhannu’n ddau gategori – 11 oed ac iau, a 12 - 18 oed – a’r wobr fydd gwerth £100 o dalebau siopau stryd fawr i’r enillydd, a thaith rad ac am ddim i ysgol neu goleg i safle Cyfoeth Naturiol Cymru lleol.

Dyma’r bedwaredd flwyddyn i’r gystadleuaeth hon ysbrydoli pobl ifanc i archwilio eu hamgylchedd drwy lens camera.

Meddai Sue Williams, Arweinydd Tîm Addysg Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Rydym mor lwcus fod gennym amgylchedd naturiol mor anhygoel yng Nghymru ac rydym eisiau gweld lluniau o bobl ifanc yn manteisio’n llawn arno.

“Mae gan Gymru safleoedd enwog ac atyniadau aruthrol i dwristiaid, megis Coedwig Coed y Brenin a Llwybr Arfordir Cymru, ond rydym hefyd eisiau gweld eich ffefrynnau lleol chi a thrysorau cudd eich cymuned.  

“Bob blwyddyn mae’r safon yn uchel, wrth i bobl ddod i ddeall natur mewn gwirionedd a chroesawu’r awyr agored.  Eleni, byddwn yn chwilio am geisiadau creadigol sy’n crisialu Cymru ar ei gorau.”

Dylai pob ymgeisydd anfon ei geisiadau (dim mwy na dau yr un), ynghyd â’i enw, oedran, cyfeiriad, rhif ffôn ac enw ysgol/coleg i: photography.comp@naturalresourceswales.gov.uk

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru