Pobl ifanc yn cipio’r prif wobrau mewn cystadleuaeth ffotograffiaeth

Young people running into the sea

Mae chwech o bobl ifanc wedi ennill gwobrau ar ôl llwyddo i grisialu’r enghreifftiau gorau o amgylchedd Cymru drwy lens.

Y wobr oedd gwerth £450 o dalebau siopau’r stryd fawr, a gofynnwyd i bobl ifanc 18 oed ac iau, anfon eu ffotograffau i mewn, gan ddangos eu ffrindiau yn mwynhau’r amgylchedd naturiol ar gyfer cystadleuaeth ffotograffiaeth Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC).

Yn y categori cyntaf, i blant 11 oed neu iau, Jacob Pearce, 10 oed, o Ysgol Gynradd y Santes Fair a Sant Padrig, Maesteg, Pen-y-bont Ar Ogwr, a gipiodd y wobr gyntaf gyda’r llun llawn awyrgylch hwn o farcud yn cael ei hedfan ar draeth â chymylau yn gefndir.  Roedd y beirniaid yn edmygu sut yr oedd y ffotograff yn cynnwys yr holl elfennau naturiol – dŵr, tir ac awyr – i greu delwedd ddramatig.

Aeth yr ail wobr i Rosie Drinkwater, 10 oed, o Ysgol Gynradd Blaenbaglan, Port Talbot am ei ffotograff annwyl o’i chwaer gydag anifail y teulu ar y traeth. Dyfarnwyd y drydedd wobr i Elen Hughes, 10 oed o Geredigion, am ei ffotograff medrus o gysgodion ei ffrindiau tra’r oeddynt allan yn cerdded yn y wlad.

Yn y categori 12-18 oed, Sheryl Ewe, 17 oed, o Goleg Iwerydd ym Mro Morgannwg a gipiodd y wobr gyntaf gyda’i ffotograff trawiadol o ffrindiau yn rhedeg i’r môr ar fachlud haul. Roedd y beirniaid yn edmygu defnydd Sheryl o oleuni naturiol i greu delwedd bwerus.

Dyfarnwyd yr ail wobr i Nathan Pycroft, 15 oed o Ysgol Brynrefail yng Ngwynedd am ei ffotograff graddlwyd tywyll o’i gi yn edrych dros ddyffryn, ac aeth y drydedd wobr i Josephine Foong Hui Wen, 18 oed, o Goleg Iwerydd ym Mro Morgannwg am ei ffotograff ffrwydrol o grŵp o ffrindiau yn neidio i’r awyr ar y traeth.

Meddai Sue Williams, Arweinydd Tîm Addysg, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Fel bob amser, roedd safon y ceisiadau eleni yn syfrdanol, gyda thua 200 o blant yn anfon eu ffotograffau inni."

“Yn ogystal â dangos talent sylweddol, mae hefyd wedi bod yn rhagorol gweld plant a phobl ifanc yn eu harddegau yn mynd allan i grwydro ein hamgylchedd a mwynhau popeth sydd yno – megis coed i’w dringo, dŵr i nofio ynddo a thraethau i chwarae arnynt."

“Mae’n bwysig fod pobl ifanc yn cysylltu â natur yn gynnar, ac felly yn y dyfodol pan fyddant yn tyfu, eu bod yn ei gwerthfawrogi ac yn gofalu amdani am flynyddoedd i ddod.”

Dyma’r bedwaredd flwyddyn i CNC gynnal y gystadleuaeth. Bydd enillwyr pob categori yn derbyn gwerth £100 o dalebau siopau’r stryd fawr, a thaith ysgol/coleg yn rhad ac am ddim i warchodfa neu goedwig CNC leol.

Bydd enillwyr yr ail wobr yn derbyn gwerth £75 o dalebau a bydd enillwyr y drydedd wobr yn cael gwerth £50 o dalebau yr un.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru