Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Blwyddyn Chwedlau – taniwch eich dychymyg wrth i CNC ddatgelu’i 10 uchaf

View of a cross at Newborough National Nature Reserve, North West Wales

Mae Cymru yn dirwedd hynafol, gyda miloedd o flynyddoedd o hanes a chwedlau ond mae hefyd yn lle gwych i’w fwynhau nawr.

Mae chwedl ynghlwm bron i bob llyn, craig a bryn yng Nghymru a chaiff llawer o’r lleoedd hyn eu gwarchod gan CNC.

Mae wedi dewis y 10 lle gorau i chi archwilio’r dirwedd sydd wedi ysbrydoli rhai o straeon hynafol Cymru.

Meddai Mary Galliers, Swyddog Marchnata Hamdden a Thwristiaeth CNC:

“Mae eleni wedi’i ddynodi’n Flwyddyn y Chwedlau yng Nghymru, ac mae harddwch dramatig cefn gwlad Cymru yn cynnig cefndir perffaith i lawer stori chwedlonol.

“Rydym wedi dewis pum llwybr gyda chysylltiadau chwedlonol sydd wedi’u gosod mewn coetiroedd neu Warchodfa Natur Genedlaethol a phum llwybr arall ar hyd Llwybr Arfordir Cymru neu ar Lwybr Cenedlaethol, y cyfan oll â chysylltiad gyda llên gwerin neu chwedl enwog.

“Dilynwch yn ôl troed y Brenin Arthur yng Nghapel Sant Gofan yn Sir Benfro neu edmygu cadair y cawr o fryniau Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cadair Idris.

“Gwrandewch ar stori Siwsi’r wrach, a anfonodd gŵn hela’r arglwydd lleol cas i’w tranc ym Mharc Coedwig Coed y Brenin, neu ewch ar daith yn Ne Cymru i ddod o hyd i’r porth i deyrnas y tylwyth teg ymysg y rhaeadrau.

“Gallwch ddysgu rhagor am y llwybrau a gwrando ar y straeon sy’n gysylltiedig â phob un ar ein ap ffôn clyfar, PlaceTales, a fydd yn gymorth i chi gynllunio eich ymweliad i’n coetiroedd a’n Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol.

“Yn ogystal â mwynhau diwrnod yn yr awyr agored, byddwch hefyd yn gwneud lles i’ch iechyd, gan fod pobl sy’n weithgar ac yn mwynhau’r awyr agored yn fwy tebygol o fyw bywyd hir, iach a hapus.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.