Diweddariad am gynllun llifogydd Rhisga

View of a path in Waunfawr Park that has been effected by the flood

Mae gwaith Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) i leihau perygl llifogydd i gartrefi a busnesau yn ardaloedd Crosskeys a Rhisga yng Nghaerffili yn sgil Afon Ebwy yn parhau, gyda gwaith ym Mharc Waunfawr a Heol Crescent yn ailgychwyn fis Ebrill.

Ar ôl i’r gwaith gael ei gwblhau, bydd cynllun Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) a Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn amddiffyn mwy na 200 o gartrefi a busnesau rhag llifogydd.

Cychwynnodd y gwaith o adeiladu’r cynllun yn wreiddiol fis Tachwedd 2015; ond gan fod pibell ddŵr wedi torri ar y safle, cafwyd oedi o bedwar mis, ac erbyn hyn disgwylir i’r gwaith gael ei gwblhau erbyn diwedd yr haf.

Meddai Melissa Mahavar-Snow, Rheolwr y Prosiect yn Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Yn anffodus, gan fod pibell ddŵr wedi torri ger y gwaith, bu’n rhaid ailwampio’r cynllun llifogydd.

“Rydym wedi bod yn gweithio’n agos gyda Dŵr Cymru Welsh Water a Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i fwrw golwg dros y dewisiadau, ac erbyn hyn rydym wedi cytuno ar atebion ar gyfer Parc Waunfawr a Heol Crescent. Mae’r cynigion yma wedi’u cyflwyno ar gyfer cais cynllunio diwygiedig.

“Ymddiheurwn am unrhyw anhwylustod oherwydd yr oedi a gafwyd cyn cwblhau’r cynllun.”

Mae’r cynllun wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. I gael mwy o wybodaeth am y prosiect, cysylltwch â Melissa Mahavar-Snow, Rheolwr y Prosiect yn Cyfoeth Naturiol Cymru melissa.mahavar-snow@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru