Gair o rybudd i weithredwyr cynlluniau trydan-dŵr

View of an intake weir

Mae gweithredwyr cynlluniau trydan-dŵr yng Nghymru yn cael eu hannog i gydymffurfio ag amodau eu trwyddedau.

Daw’r cais oddi wrth Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn dilyn achos llys diweddar, lle cafodd gweithredwr cynllun pŵer trydan-dŵr o Gonwy ei erlyn am beidio â chydymffurfio ag amodau ei drwydded.

Addaswyd y gored mewnlif yn Afon Nant Fach yn Gydros, Cerrig y Drudion, a thrwy hynny, yn ystod amodau sych, fe ddargarfeiriwyd rhan fwyaf o ddŵr yr afon fewn i’r cynllun trydan-dŵr, gan adael dim ond diferyn i redeg i lawr y nant.

 Plediodd Mr Endaf Morris yn euog i dorri amodau ei drwydded a chafodd ** am 12 mis a gorchymyn i dalu costau o £1963.

Cyhoeddir trwyddedau ar gyfer cynlluniau trydan-dŵr er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu gweithredu mewn ffordd gynaliadwy - gyda digon o ddŵr yn cael ei adael yn yr afon i ddiogelu’r amgylchedd a defnyddwyr dŵr eraill.

Mae CNC yn arolygu’r cynlluniau trydan-dŵr yn gyson i wneud yn siŵr eu bod yn cael ei rhedeg yn ôl y gyfraith, ac i roi cyfle i weithredwyr drafod eu cynllun.

Dywedodd Jenny Rees-Jones, Swyddog yr Amgylchedd CNC: “Ein gwaith yw diogelu’r amgylchedd.

“Byddwn bob amser yn ceisio gweithio gyda gweithredwyr cynllun ynni dŵr i wneud yn siŵr eu bod yn cydymffurfio ag amodau eu trwyddedau. Ond, fel arall os nad oedd modd gwneud hynny, mae’n rhaid inni gymryd camau cyfreithiol i ddiogelu’r amgylchedd a chymunedau lleol, a chreu amodau sydd yr un fath i weithredwyr sy’n gyfrifol.  

 “Rydym yn gobeithio bydd yr achos diweddar hwn yn cyfleu’r neges i bawb yn y diwydiant trydan-dŵr, na fyddwn yn goddef y rhai sy’n ceisio gwneud elw drwy dorri’r gyfraith, niweidio’r amgylchedd ac effeithio ar ddefnyddwyr eraill y cwrs dŵr.”

I drafod eich cynllun ynni dŵr gyda CNC, neu i ddweud wrthym am unrhyw fethiant i beidio cydymffurfio, ffoniwch Cyfoeth Naturiol Cymru ar 0300 065 3000.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru