Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ail lansio’r wefan

Catherine Smith, Cyfarwyddwr Cysylltiadau Allanol a Chyfathrebu Cyfoeth Naturiol Cymru

Darllenwch am y newidiadau diweddaraf i'n gwefan a'n cynlluniau at y dyfodol mewn blog gan Catherine Smith, Cyfarwyddwr Cysylltiadau Allanol a Chyfathrebu yn Cyfoeth Naturiol Cymru .

"Rydym o’r farn y dylech gael profiad da o Cyfoeth Naturiol Cymru ym mha ffordd bynnag yr ydych yn cysylltu â ni -  ar-lein, ar y ffôn, drwy lythyr neu’n uniongyrchol.  Rydym hefyd yn credu y dylai ein hymgais i berffeithio pob agwedd ar ein gofal cwsmeriaid, gan gynnwys ein gwefan, fod yn rhywbeth cyson ac rydym yma am gyfnod hir

"Heddiw mae ein gwefan newydd sbon yn dod yn fyw, gwefan sydd wedi ei llunio mewn system reoli cynnwys newydd - cam sylweddol ymlaen yn natblygiad ein gwasanaethau digidol. Rydym yn teimlo’n gyffrous ynglŷn â’r nifer fawr o gyfleoedd y mae’r datblygiad hwn yn ei greu ond, ar yr un pryd, rydym yn realistig ynglŷn â’r ffaith bod cryn ffordd eto ar ôl.

"Mae’r newidiadau mwyaf yn digwydd y tu ôl i’r llenni. Yn y pen draw byddant yn golygu ein bod yn gwrando yn well arnoch chi a’ch bod chithau yn cael dweud wrthym sut mae angen inni wella’r safle, pa un ai ydych yn chwilio am wybodaeth, yn gwneud cais am drwyddedau, yn chwilio am y newyddion perygl llifogydd diweddaraf neu’n dymuno cymryd rhan mewn ymgynghoriad. 

"Mae ein cwsmeriaid yn niferus ac yn amrywiol ac mae’n rhaid inni ganfod ffordd o ddarparu’r ateb gorau i bob un ohonoch."

Beth yw’r cam nesaf ar ein cyfer?

"Yn ogystal â gweithio drwy ein gwelliannau ‘ffit cyntaf’, byddwn yn sefydlu grŵp defnyddwyr o gwsmeriaid a phartneriaid, i’n helpu i sicrhau bod y cwsmer yn ganolog i’r gwasanaethau ar-lein a’r gwelliannau hyn.  Byddwn hefyd yn defnyddio’r cyfoeth o wybodaeth y mae’r wefan newydd yn ei roi inni, gan gynnwys adborth uniongyrchol gan ddefnyddwyr y safle, i wella’r safle

"Rydym yn dewis lansio’r wefan yn raddol oherwydd gwyddom fod llawer o waith yn parhau. Edrychwn ymlaen at dderbyn eich cynigion caredig o’n helpu i wella rhannau penodol o’r wefan a byddwn yn cysylltu gyda manylion y grŵp defnyddwyr cyn gynted ag y bo modd. 

"Hoffwn ddiolch yn fawr i bawb sydd wedi gweithio â ni i gyrraedd y cam hwn ac edrychaf ymlaen at weld ein gwefan yn datblygu o nerth i nerth." 

Byddem wrth ein bodd yn clywed eich barn ar ein gwefan neu beth fyddech chi'n hoffi ein gweld yn datblygu yn y dyfodol - cysylltwch â ni!

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.