Rhybudd o lifogydd posibl gan fod disgwyl glaw trwm drwy Gymru gyfan

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gofyn i bobl fod yn wyliadwrus rhag llifogydd oherwydd disgwylir y bydd glaw trwm yn effeithio ar Gymru dros nos (Dydd Gwener a dydd Sadwrn 06+07/06/14).

Mae hefyd perygl o gawodydd trwm lleol yn ystod hanner cyntaf dydd Sadwrn.

Gallai hyn achosi llifogydd lleol ar wynebau ffyrdd, a llifogydd o ddraeniau, ffosydd a nentydd bychain.

Yn ôl y Swyddfa Dywydd bydd y glaw yn effeithio ar y rhan fwyaf o Gymru, a gall y bydd y cawodydd trymaf fwyaf tebygol mewn rhannau o ogledd-ddwyrain Cymru.

Bydd ardal dde-orllewinol eithaf Cymru yn fwy tebygol o osgoi’r glaw trymaf.

Ceir perygl hefyd y gallai’r cawodydd trwm lleol achosi i afonydd llai, sy’n ymateb yn gyflymach godi a chwyddo.  

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn cyhoeddi rhybuddion llifogydd ‘Byddwch yn Barod’ a Rhybuddion Llifogydd os bydd angen.

Ar hyn o bryd, o ystyried y glawiad a ragwelir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru yn disgwyl y bydd hyn yn effeithio ar afonydd mwy yng Nghymru, sy’n ymateb yn fwy araf.

Cynghorir teithwyr i gymryd gofal ychwanegol yfory a chaniatáu mwy o amser ar gyfer y daith oherwydd gallai’r amodau gyrru fod yn beryglus.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynghori pobl i gadw golwg ar adroddiadau’r tywydd a newyddion lleol am fanylion am unrhyw broblemau yn eu hardal.

Mae rhybuddion llifogydd ‘byddwch yn barod’ a rhybuddion llifogydd yn cael eu diweddaru ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru bob 15 munud ac i’w gweld ar y dudalen hon

Mae gwybodaeth a diweddariadau hefyd ar gael drwy gyfrif Twitter Cyfoeth Naturiol Cymru: @natreswales

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru