Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cerdded gydag arloeswyr

dau menyw a phlant yn yr afon

Beth am i chi gerdded yn ôl troed arloeswyr o’r gorffennol yr haf hwn; o’r naturiaethwr enwog Charles Darwin i’r peiriannydd sifil arloesol o’r 19eg ganrif Isambard Kingdom Brunel.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi dewis ei ddeg taith haf orau sy’n cynnig golygfeydd dramatig o’r Oes Iâ a’n treftadaeth ddiwydiannol gyfoethog, mynyddoedd eiconig Eryri ac arfordiroedd ysblennydd sydd wedi ysgogi sawl gwyddonydd ac arlunydd.

Mae 2016 wedi’i chlustnodi fel Blwyddyn Antur gan Croeso Cymru – dechreuwch eich antur haf gyda thaith y gall yr holl deulu ei mwynhau.

Wedi’i naddu i ardal a oedd unwaith yn rhewlif anferth, Cwm Idwal oedd Gwarchodfa Natur Genedlaethol gyntaf Cymru. Gyda’i ffurfiau craig pigog a chlogfeini llyfn cerfiedig, mae’r haf yn adeg wych i fwynhau’r lliwiau godidog o blanhigion alpaidd prin sy’n tyfu rhwng y creigiau. Yng Nghwm Idwal y gwnaeth Charles Darwin ddarganfod effaith rhewlifoedd ar ein tirwedd.

Unwaith yn gyrchfan boblogaidd, roedd Ystâd yr Hafod yn cael ei chydnabod fel un o’r tirweddau darluniaidd pwysicaf a mwyaf dylanwadol o’r ddeunawfed ganrif hwyr.  Mae Llwybr y Gŵr Bonheddig yn un o ddwy daith gerdded gylchol sy’n mynd â chi rhwng coedd ffawydd gosgeiddig, rhaeadrau gwyllt a phontydd dyfeisgar.

Mae llwybr yr Afon a’r Rheilffordd ym Mharc Coedwig Afan yn llawn hanes sy’n cynnwys twnnel Gyfylchi, a gafodd ei ddylunio gan Brunel. Mae yna hefyd fan delfrydol ar gyfer picnic lle gallwch dychmygu golygfeydd a synau prysur diwydiant Cymru yn yr oes a fu.

 Mae ein deg taith gerdded yr haf yn cynnwys llwybrau pob-gallu a llawer o lwybrau byrrach addas i deuluoedd gyda phlant ifanc. Mae pob llwybr wedi’u arwyddbostio ac yn mynd â chi trwy un ai goetir neu Warchodfa Natur Genedlaethol sy’n cael eu rheoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Dyma ddeg o deithiau cerdded hafol heb eu hail:-

Llwybr 1: Cylchdaith Cwm Idwal, Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cwm Idwal, gogledd orllewin Cymru

Llwybr 2: Llwybr Gardd Goedwig, Coedwig Brechfa, de orllewin Cymru

Llwybr 3: Llwybr Twyni, Gwarchodfa Natur Genedlaethol Ynyslas, canolbarth Cymru

Llwybr 4: Llwybr Cerfluniau Anifeiliaid, Canolfan Ymwelwyr Garwnant, de ddwyrain Cymru

Llwybr 5: Llwybr Twyni Oxwich, Gwarchodfa Natur Genedlaethol, de orllewin Cymru

Llwybr 6: Llwybr Cerdded y Bonheddwr, Ystâd Hafod, canolbarth Cymru

Llwybr 7: Cylchdaith y Ddöl, Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cadair Idris, gogledd orllewin Cymru

Llwybr 8: Taith yr Afon a’r Rheilffordd, Parc Coedwig Afan, de Cymru

Llwybr 9: Llwybr Alwen, Coedwig Hiraethog, gogledd de Cymru

Llwybr 10: Llwybr Glan yr Afon, Y Gelli Du, canolbarth Cymru

I gael mwy o wybodaeth am y teithiau cerdded hyn, ewch i:-

www.cyfoethnaturiol.cymru/deg-uchaf-llwybrau-cerdded-yr-haf

Mae’r llwybrau i’w gweld hefyd ar wefannau ViewRanger. Gallwch eu lawrlwytho’n rhad ac am ddim i’ch dyfais Apple neu Android yma: https://my.viewranger.com/user/details/345048

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.