Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Viridor yn ymgeisio am newid trwydded amgylcheddol

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi derbyn cais oddi wrth Viridor Waste Management Limited am newid ei drwydded amgylcheddol ar gyfer ei safle ynni o wastraff sy’n cael ei adeiladu yng Nghaerdydd ar hyn o bryd.

Mae a wnelo’r cais â newid dyluniad bwyler y cyfleuster, a fydd yn sicrhau bod y broses twymo gwastraff ar ei mwyaf effeithlon, ac yn defnyddio’r dechnoleg orau sydd ar gael.

Gofynna hefyd am newidiadau bychain yn y broses hylosgi, a fydd yn gwella perfformiad amgylcheddol y cyfleuster.

Ni fydd y newidiadau arfaethedig yn cynyddu dim ar gyfyngiadau allyrru caeth trwydded amgylcheddol bresennol Viridor, a roddwyd gan ragflaenydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn Nhachwedd 2010.

Rhoddwyd y drwydded yn dilyn ymchwiliad ac ymgynghoriad 18 mis ynglŷn â’r cyfleuster arfaethedig yn Trident Park, Ocean Way, a’r effaith a gâi ar bobl leol a’r amgylchedd.

Yn rhan o’r ymchwiliad, ymgynghorwyd â chyrff iechyd arbenigol, a bu iddynt ddweud na fyddai’r cyfleuster yn fygythiad sylweddol i nac iechyd pobl leol na’r amgylchedd.

Bydd cyfoeth Naturiol Cymru yn awr yn cynnal ymgynghoriad ynghylch y newidiadau arfaethedig hyd ddydd Gwener 16 Mai.

Mae copi o’r cais, a gwybodaeth ynglŷn â sut mae ymateb, ar gael yn:

Cyfoeth Naturiol Cymru, Y Tîm Cysylltiadau Allanol, Plas yr Afon, Parc Busnes Llaneirwg, Heol Fortran, Llaneirwg, Caerdydd, CF3 0EY.

Dywedodd Gareth O’Shea o Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Yn dilyn ein hymchwiliadau trylwyr blaenorol i weithrediadau arfaethedig Viridor, byddwn yn ymchwilio’n drwyadl i’r newidiadau, er mwyn sicrhau nad ydynt yn newid gallu’r cwmni i weithredu o fewn yr amodau caethion a roddasom ar y drwydded wreiddiol.

"Efallai y bydd y newidiadau yn fychain, ond ni fyddwn yn caniatáu newid trwydded y cwmni nes rydym yn sicr na fydd yn cael effaith andwyol ar bobl leol na'r amgylchedd.

“Os penderfynwn ganiatáu newid y drwydded, a phan fydd y cyfleuster yn weithredol, bydd ein swyddogion yn cadw golwg manwl ar weithrediadau ar y safle er mwyn sicrhau ei fod yn gweithredu’n unol â’r safonau amgylcheddol uchaf.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.