Tywydd ansefydlog yn arwain at berygl llifogydd

Gyda’r rhagolygon yn dweud y bydd y tywydd ansefydlog yn parhau yr wythnos hon, mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn gofyn i bobl fod yn wyliadwrus rhag ofn i lifogydd ddigwydd yn eu hardal.

Mae rhagolygon y Swyddfa Dywydd yn awgrymu y bydd y cyfnod nesaf o law trwm yn cyrraedd de Cymru heno, gan barhau drwy gydol y dydd yfory.

Yn ôl y rhagolygon, ansefydlog fydd hi am weddill yr wythnos hefyd, gyda chyfnodau pellach o law trwm.

Er bod disgwyl i’r glaw gyrraedd y rhan fwyaf o Gymru, y disgwyl yw y bydd ar ei drymaf ar draws y de.

Mewn sawl man, bydd y ddaear eisoes yn orlawn o ddŵr, felly gallai glaw pellach lifo i afonydd gan arwain yn gyflym ar orfod cyhoeddi Hysbysiadau Llifogydd.

Hefyd, mae draeniau sy’n llawn dail yn debygol o achosi llifogydd ar ffyrdd, felly rydym yn cynghori pobl i fod yn ofalus iawn wrth deithio.

Cynghorir pobl i gadw llygad ar ragolygon y tywydd a’r newyddion, gan edrych ar y dudalen hon i weld a oes Hysbysiadau Llifogydd neu Rybuddion Llifogydd wedi’u cyhoeddi ar gyfer eu hardal.

Ymhellach, gall pobl gael yr wybodaeth ddiweddaraf am eu hardal, a gweld a oes modd iddynt gael rhybuddion llifogydd yn rhad ac am ddim, trwy ffonio Floodline ar 0345 988 1188.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru