Ewch am dro i’r Cefn Gwyllt

Mae ymgyrch newydd ar gerdded i annog teuluoedd i wneud y gorau o’r awr ychwanegol wedi troi’r clociau yn ôl y penwythnos yma (Dydd Sul 26 Hydref).

Comisiynwyd ymgyrch “Cefn Gwyllt Cymru” gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), a dechreua trwy annog teuluoedd i wneud y gorau o’u hawr ychwanegol adeg gwyliau hanner tymor yr ysgolion trwy ddarganfod awyr agored gwych Cymru.

Mae CNC - ynghyd â llawer o bartneriaid - yn rheoli amrywiaeth enfawr o lwybrau cerdded glan môr a choedwig, gwarchodfeydd natur a llwybrau beicio ledled Cymru.

Mae’r mwyafrif o’r rhain yn rhad ac am ddim, neu’n rhad iawn, ac yn darparu cyfle gwych i deuluoedd ddod at ei gilydd ac ailgysylltu â natur, hyd yn oed yng nghyffiniau canol dinasoedd.

Mae syniadau am ’10 peth i’w gwneud yng Nghymru yn ystod yr hanner tymor hwn” yn cael cyhoeddusrwydd ar safleoedd cyfryngau cymdeithasol CNC.

1.         Rhowch gynnig ar ein cystadleuaeth tynnu lluniau
2.         Geogelcio - helfa drysor ar gyfer y genhedlaeth ddigidol
3.         Camu rhag y teclynnau
4.         Hwyl yn y goedwig
5.         Ar dy feic!
6.         Bod yn Bencampwr Concyrs
7.         Gwylio adar
8.         Cael braw yng Nghanolfan Ymwelwyr Garwnant
9.         Ewch ar helfa drychfilod!
10.       Cerdded milltir o Lwybr Arfordir Cymru

Gofynnir i bobl gydrannu eu lluniau a’u profiadau #CefnGwylltCymru â CNC trwy Twitter, Pinterest a Facebook.

Dywedodd Catherine Smith, Cyfarwyddwr Cysylltiadau Allanol a Chyfathrebu cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae pobl sy’n gorfforol heini yn lleihau eu perygl datblygu afiechydon cronig mawrion gan hyd at 50%*.  

“Amgylchedd Cymru yw’r lle perffaith ar gyfer bod yn fywiog, ac y mae yn rai gweithgareddau gwych yn digwydd ledled Cymru’r wythnos hanner tymor hon.

“Mae a wnelo’r ymgyrch hon ag annog teuluoedd i ddarganfod cefn gwyllt Cymru yn ystod eu gwyliau hanner tymor. Mae gennym lwyth o syniadau da ar ein tudalen Facebook, a byddem wrth ein boddau pe rhannai pobl eu profiadau â ni.  

“Mae datblygu ffyrdd o fyw iach a heini o oed cynnar yn cynyddu’r tebygolrwydd y byddwn oll yn iachach pan yn oedolion.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru