Cyfoeth Naturiol Cymru logo

Mae ein Swyddogion Gorfodaeth Pysgodfeydd wedi dal dau ddyn dan amheuaeth o botsio yn anghyfreithlon ar yr Afon Wnion yn Nolgellau.

Fe gafodd CNC adroddiadau fod y ddau ddyn lleol, 27 a 36 oed, yn ymddwyn yn amheus ger yr afon brynhawn ddoe.

Fe ganfu swyddogion CNC, gyda chefnogaeth Heddlu Gogledd Cymru, y dynion yn meddu ar offer gwaharddedig a allai fod wedi cael eu defnyddio i ddal pysgod.

Bydd y ddau ddyn yn awr yn cael ei riportio ac yn wynebu erlyniad.

Dywedodd Matt Roberts, Arweinydd Tîm Troseddau Amgylcheddol CNC: "Gall troseddau fel yma effeithio ar boblogaethau pysgod am flynyddoedd a niweidio'r diwydiant pysgota sy'n werth £150 miliwn i economi Cymru.

"Ein gwaith ni yw gofalu am bysgod a bywyd gwyllt yn ein hafonydd ac rydym yn cymryd potsio o ddifrif.

"Rydym yn defnyddio'r wybodaeth a gawn gan bysgotwyr ac eraill i dargedu ein gwaith gorfodaeth ac rydym yn annog unrhyw un sy'n gweld potsio neu bysgota anghyfreithlon i roi gwybod i ni ar 0800 807060."

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru