Haf o hwyl yng Nghanolfan Ymwelwyr Garwnant

Bydd rhieni sy’n ymlafnio i gadw’u plant yn ddiddig yn ystod gwyliau’r haf yn falch o glywed fod yna lu o weithgareddau hwyliog ar y gweill yng Nghanolfan Ymwelwyr Garwnant, Merthyr Tudful yn ystod mis Awst – rhai rhad ac am ddim!

Person biking at GarwnantO ddysgu sgiliau newydd, fel sut i ddringo creigiau, i fentro’n nes at natur a chyfarfod â chyfeillion newydd y coetir, mae yna rywbeth i bawb.

Meddai Haf Leyshon o Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Gall cadw plant yn ddiddig yn ystod hanner tymor fod yn gryn broblem, a hefyd yn ddrud, ond mae Garwnant yn cynnig hafan goediog nid nepell o ganol dinas brysur Caerdydd.

“Gallwn gynnig antur, adrenalin ac addysg i gyd mewn un lle, gan helpu plant i ddysgu mwy am y goedwig, y creaduriaid sy’n byw yno a pham y mae’n bwysig inni eu gwarchod – y cwbl mewn amgylchedd llawn hwyl.”

Dyma’r digwyddiadau a fydd yn cael eu cynnal

  • 21 Awst – 10am-3pm – Antur Gwallgofrwydd y Goedwig Dewch draw i weld rhyfeddodau’r awyr agored a rhoi cynnig ar ambell weithgaredd anturus, gan gynnwys gwersi beicio mynydd, dringo creigiau a llawer mwy. Addas i bob oed (ceir rhai cyfyngiadau ar weithgareddau – lleoedd cyfyngedig)
  • 24 Awst – 10am-3pm – Ochr Wyllt y Goedwig Dewch i gyfarfod â’n harbenigwyr amgylcheddol lleol. Gweithgareddau llawn hwyl i bob oed
  • 29 Awst – 10am-3pm – Picnic i Tedi Gwisgwch eich tedis yn eu dillad gorau a dewch â nhw draw a’u tretio i bicnic yn y goedwig. Bydd llawer o weithgareddau i deuluoedd yn cael eu cynnal, fel cestyll neidio, paentio wynebau a llawer mwy

I gael mwy o wybodaeth am y digwyddiadau, cysylltwch â’r Ganolfan Ymwelwyr ar 01685 722481.

Gallwch gael gwybodaeth am y gweithgareddau diweddaraf yng Ngarwnant ar Facebook

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru