Rhan-osod amddiffynfeydd llifogydd tros-dro Llanelwy er mwyn cyflymu’r ymateb

st asaph temporary flood defences being installed

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru’n rhan-osod amddiffynfeydd llifogydd tros-dro yn Llanelwy yr wythnos hon, er mwyn cyflymu’r ymateb pe cynyddai bygythiad llifogydd.

Golyga hynny y bydd 70% o’r amddiffynfeydd llifogydd tros-dro yn eu lle ym Mharc y Ro, rhag ofn, hyd ddechrau Ebrill.

Mae cadw golwg ar lefelau Elwy ddydd a nos, ac os ydynt yn codi, ac y rhagwelir llifogydd, bydd timau’n medru gosod yr amddiffynfeydd llifogydd tros dro yn gynt o lawer.

Rhoddir gwybod i’r preswylwyr sydd wedi’u cofrestru i dderbyn y Rhybudd Llifogydd ar gyfer Elwy o’r A55 i Ruddlan pryd y gosodir yr holl amddiffynfeydd yn ystod llifogydd, fel y tawelir rhagor ar eu meddyliau.

Dywedodd Sara Pearson, arweinydd Tîm Cyflawni Gweithrediadau Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Achosodd llifogydd 2012ddioddefaint mawr i gannoedd o bobl Llanelwy, a gall yr amddiffynfeydd llifogydd tros-dro hyn ddiogelu rhagor arnynt.  

“Bydd rhan-osod amddiffynfeydd llifogydd tros-dro yn tocio llawer ar amser eu gosod, ac yn galluogi symud ein gweithwyr i helpu diogelu mannau eraill.

“Rydym yn parhau i weithio tuag ateb amgenach yn y tymor hir i leihau bygythiad llifogydd yn Llanelwy, ond bydd y camau tymor byr hyn o gymorth, hefyd.”  

Bu gwaith adeiladu fis Ebrill y llynedd a alluogai gweithwyr ymateb brys CNC i osod yr amddiffynfeydd llifogydd tros-dro.

Codwyd uchder rhan 10m o’r wal, a gosodwyd sylfeini stribyn concrit newydd ar hyd 80m o’r arglawdd presennol.

Golygai hyn y gellid gosod amddiffynfeydd tros dro, hanner medr o uchder, yn ddi-oed ar hyd  40m o Elwy.

Bydd hyn yn amddiffyn rhagor ar gartrefi yn ardaloedd Parc y Ro a Spring Gardens, ardaloedd a ddioddefasant lifogydd difrifol yn 2012.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru