Gwrthod trwydded wastraff i South Wales Wood Recycling Limited

Penderfyniad trwydded

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi gwrthod cais am drwydded amgylcheddol ar gyfer cyfleuster storio a thrin gwastraff yn Ne orllewin Cymru.

Nid oedd CNC yn argyhoeddedig fod gan weithredwr y cyfleuster arfaethedig ym Mharc Ynni Baglan, ger Port Talbot, ddarpariaeth briodol i weithredu’r cyfleuster heb effeithio ar yr amgylchedd neu ar breswylwyr yr ardal.

Byddai’r gweithgaredd arfaethedig ar y safle yn cynnwys storio a thrin gwastraff pren ar gyfer ei ailgylchu i gynhyrchu’n eitemau fel deunydd gorwedd i anifeiliaid a biodanwydd.

Mae CNC wedi hysbysu’r gweithredwr, South Wales Wood Recycling Limited, ynglŷn â’i benderfyniad.

Meddai Martyn Evans, Pennaeth Gweithrediadau De orllewin Cymru CNC:

“Rydym yn rhoi trwyddedau i gyfleusterau gwastraff er mwyn gallu rheoleiddio’r gweithgaredd yn briodol, a gofalu eu bod yn gweithredu mewn ffordd nad yw’n niweidio’r amgylchedd neu gymunedau cyfagos yn ddiangen.

“Byddwn yn rhoi trwydded yn unig pan fyddwn yn gwbl fodlon fod cwmni wedi trefnu’r camau a’r cynlluniau cywir i sicrhau eu bod yn gallu gwneud hyn.

“Yn dilyn dau thân sylweddol mewn cyfleusterau eraill sy’n cael eu gweithredu gan y cwmni ers 2015, nid yw wedi dangos ei fod yn gallu osgoi rhagor o ddigwyddiadau tebyg a bodloni gofynion eraill trwydded.

“Gwnaethom y penderfyniad hwn yn dilyn asesiad trwyadl o’r cais, gan gynnwys yr angen am systemau rheoli manwl i ddiogelu cymunedau a’r amgylchedd.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru