Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Anrheg arian annisgwyl yn ystod gwaith rhwydo

Pedwar dyn yn gwisgo dillad diogelwch dwr yn tymmu rhwyd fawr trwy'r dwr gyda'r gronfa ddwr yn y cefndir

Daeth swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) o hyd i syrpreis arian yn ystod gwaith diweddar i adleoli pysgod o fasn llonyddu cronfa Llys-y-frân – pwll goferu mawr – i Afon Syfni yn Sir Benfro.

Rhyfeddodd y swyddogion o ganfod nifer fawr o eogiaid ifanc a brithyll yn byw yn y basn llonyddu – cartref annisgwyl gan fod yn well ganddynt fyw mewn afonydd a nentydd fel arfer.

Roedd hwn yn ddarganfyddiad lwcus, gan fod CNC wedi cael eu galw gan Dŵr Cymru i helpu â’r gwaith o adleoli pysgod o’r basn cyn iddo gael ei ddraenio. Mae’r basn yn cael ei ddraenio i sicrhau fod y cwmni cyfleustodau dielw yn gosod tyrbin hydro yn y gronfa a fydd yn cael ei ddefnyddio i gynhyrchu ynni gwyrdd.

Cafodd oddeutu 500 o bysgod i gyd – brithyll ac ychydig o eogiaid yn bennaf – eu rhyddhau’n llwyddiannus i Afon Syfni ychydig i lawr yr afon, un ai i ymgartrefu yn yr afon neu i barhau eu taith tua’r môr.

Cafodd rhywogaethau eraill, megis brithyllod seithliw, rhufelliaid, llyfrothod dŵr croyw a chrethyll hefyd eu dal a’u rhyddhau’n ôl i gronfa Llys-y-frân.

Meddai Stuart Rees, Swyddog Pysgodfeydd Technegol CNC:

“Roedd yn ddiddorol darganfod gleisiaid a brithyllod y tu allan i’w cynefin arferol a gweld sut y maent wedi addasu i wahanol amodau amgylcheddol. Pysgod ifanc yw’r rhain sy’n newid yn fiolegol ac yn paratoi i wneud eu daith gyntaf o’r afon i’r môr.

“Nid ydym yn siŵr pam y cafodd poblogaeth o’r fath ei sefydlu yn y safle yma, ond o ystyried maint ac ansawdd y pysgod y gwnaethom eu canfod, mae’n gynefin da sydd wedi bod yn darparu popeth sydd eu hangen arnynt i ffynnu.

“Mae’n arwydd gwirioneddol dda ac mae’n rhoi gobaith inni y gellir gwella poblogaethau brithyll yn yr ardal gyfagos.”

Mae CNC wedi cynllunio rhagor o waith gyda Dŵr Cymru, Ymddiriedolaeth Afonydd Gorllewin Cymru a phartneriaid eraill y flwyddyn nesaf i wella cynefinoedd pysgod ar Afon Syfni.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.