Gwaith ar y gweill i drwsio cloddiau llifogydd y Drenewydd yn Notais

Yn ystod y mis nesaf bydd cloddiau llifogydd arfordirol, sy’n amddiffyn 26 o gartrefi yn y Drenewydd yn Notais, yn cael eu trwsio a’u cryfhau gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Bydd peirianwyr yn defnyddio mwy na 6,500 tunnell o amddiffynfeydd meini er mwyn eu galluogi i wrthsefyll effeithiau’r llanw’n well yn y dyfodol.

Fe fydd y meini’n cael eu cludo i’r safle ar hyd y lôn ac yn cael eu storio ym maes parcio Traeth y Drenewydd yn Notais, cyn i’r gwaith adeiladu gychwyn ar 13eg Ebrill.

Er mwyn i’r gwaith gael ei wneud yn ddiogel, bydd y maes parcio hwn yn cael ei gau dros dro am gyfnod o wyth wythnos.

Meddai Phill Pickersgill, Rheolwr Gweithrediadau o Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Fel gyda nifer o amddiffynfeydd rhag llifogydd ac amddiffynfeydd arfordirol ar draws Cymru, fe ddioddefodd cloddiau’r Drenewydd yn Notais gryn dipyn oherwydd y stormydd a gafwyd yn ystod gaeaf 2014.

“Aethom ati ar frys i drwsio rhywfaint arnyn nhw’n syth ar ôl y stormydd, ond yn y tymor hir mae angen gwneud mwy o waith er mwyn parhau i amddiffyn y cartrefi gerllaw.

“Tra bydd y gwaith ar y gweill, byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i effeithio cyn lleied ag y bo modd ar drigolion yr ardal, ac eisoes rydym wrthi’n trefnu i’r lorïau ddanfon y deunyddiau ar adegau tawelach o’r dydd.

“Hoffem ddiolch i drigolion yr ardal am eu cydweithrediad tra bydd y gwaith pwysig hwn yn cael ei wneud.”

Bydd y gwaith trwsio’n costio oddeutu £300,000. Yn ogystal ag amddiffyn 26 o gartrefi ar Heol y Traeth, bydd y prosiect hefyd yn helpu i gynnal rhan o Lwybr Arfordir Cymru sy’n mynd trwy Dwyni’r Drenewydd yn Notais.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru