Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Galw ar fusnesau yr nalgylch Afon Dyfrdwy

Map of the river Dee water protection zone area

Mae busnesau yn nalgylch Dyfrdwy yn cael eu hannog i weithredu i ddiogelu’r amgylchedd.

Daw’r alwad gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn dilyn achos o lygredd yn Afon Gwenfro ger Kingsmill, Wrecsam.

Er bod swyddogion CNC wedi delio â’r digwyddiad hwn, drwy weithio drwy’r nos a bore ‘ma I osgoi llygru’r amgylchedd, mae angen cymryd camau i osgoi digwyddiadau tebyg yn y dyfodol.

Yn ôl y gyfraith, mae’n ofynnol i bob busnes sy’n storio cemegion ym Mharth Diogelu Dŵr Afon Dyfrdwy gael caniatâd CNC. Fodd bynnag mae llawer o fusnesau yn peidio â chofrestru ac felly mewn peryg o gamau cyfreithiol.

Mae’r Parth yn ymestyn dros 1816km2 o darddiad y Ddyfrdwy yn y Bala gan gynnwys ei his-afonydd.

Byddai cael pob caniatad yn ei le, yn golygu y byddai CNC yn gwybod yn union pa gemegion sy’n cael eu storio ym mhle. Wedyn, gallant weithio â busnesau i sicrhau fod y dulliau storio a ddefnyddir yn rhai diogel ac atal digwyddiadau llygredd.

Dywedodd Euros Jones, Rheolwr ar Ddyletswydd Cyfoeth Naturiol Cymru: “Mae diogelu amgylchedd Cymru yn brif flaenoriaeth inni a phan fyddwn yn cael gwybod am ddigwyddiad llygredd rydym yn ystyried hynny’n ddifrifol iawn.

“Rydym yn annog busnesau yn nalgylch Dyfrdwy i gydweithio â ni i ddiogelu’r amgylchedd fel y gall barhau i gynnal bywyd gwyllt, cymunedau a’r economi.

“Os oes unrhyw un yn pryderu am achos o lygredd rhowch wybod inni ar unwaith drwy ffonio ein llinell gymorth digwyddiadau 0300 065 3000.”

Er mwyn gwneud cais am ganiatâd i storio sylweddau dan reolaeth dros 50 litr ewch I’r wefan: https://www.gov.uk/government/publications/consent-for-a-controlled-activity-within-the-river-dee-water-protection-zone neu ffoniwch swyddog caniatad y Ddyfrdwy ar 0300 065 3000

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.