Disgwyl glaw ledled Cymru

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gofyn i bobl fod yn wyliadwrus rhag llifogydd oherwydd disgwylir y bydd glaw trwm yn effeithio ar Gymru yfory (Dydd Iau 22/05/14).

Disgwylir y bydd y glaw trymaf ar draws rhannau o dde Cymru, cyn symud i’r gogledd drwy gydol y dydd.

Gallai hyn achos llifogydd lleol ar wynebau ffyrdd, a llifogydd o ddraeniau, ffosydd a nentydd bychain.

Ceir perygl hefyd y gallai’r glawiad effeithio ar afonydd ac o ganlyniad gwneud iddynt chwyddo a chodi. Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn cyhoeddi rhybuddion llifogydd ‘byddwch yn barod’ a rhybuddion llifogydd os bydd angen.

Cynghorir teithwyr i gymryd gofal ychwanegol yfory a chaniatáu mwy o amser ar gyfer y daith oherwydd gallai’r amodau gyrru fod yn beryglus.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynghori pobl i gadw golwg ar adroddiadau’r tywydd a newyddion lleol am fanylion am unrhyw broblemau yn eu hardal.

Mae rhybuddion llifogydd ‘byddwch yn barod’ a rhybuddion llifogydd yn cael eu diweddaru ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru bob 15 munud a gellir eu gweld yn www.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk/

Mae gwybodaeth a diweddariadau hefyd ar gael drwy gyfrif Twitter Cyfoeth Naturiol Cymru: @natreswales

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru