Pysgod wedi’u lladd mewn achos o lygredd

Fish that has been killed pollution incident on the rocks

Mae cannoedd o bysgod wedi’u lladd mewn achos o lygredd yn un o isafonydd Afon Gwili yn Sir Gaerfyrddin.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn ymchwilio i’r digwyddiad ar ôl cael adroddiadau fod llygredd i’w gael yn yr isafon ger Llanpumsaint.

Cafodd oddeutu 200 o frithyllod, 40 o lysywod pendoll a channoedd o bennau lletwad eu lladd.

Darganfu swyddogion CNC mai slyri o fferm gerllaw oedd y llygredd a rhoddwyd camau ar waith i rwystro mwy o lygredd rhag mynd i’r isafon.

Meddai Kimberley Redman, Arweinydd Tîm Rheoli Adnoddau Naturiol yn CNC:

“Mae ein hafonydd yn gartref i rywogaethau toreithiog, amrywiol a gwerthfawr o blanhigion ac anifeiliaid, felly mae’n bwysig delio â llygredd cyn gynted ag y bo modd.

“Mae’r llygredd wedi cael effaith sylweddol ar bysgod yn yr afon. Oherwydd y camau di-oed a gymerodd ein swyddogion i ddod o hyd i’r ffynhonnell a rhoi stop ar y llygredd, go brin y gwelwn ni fwy o effaith.

“Ein hamgylchedd yng Nghymru yw’r ased naturiol mwyaf gwerthfawr sydd gennym ac mae’n werth o leiaf £8.8 biliwn i economi Cymru bob blwyddyn. Mae cadw ein hafonydd yn iach, fel y gall pobl eu defnyddio a’u mwynhau, yn rhan fawr o hynny.

“Pe bai unrhyw un yn gweld llygredd, pysgod marw neu bysgod mewn trafferth, rhowch wybod inni trwy ffonio ein llinell argyfwng 24 awr 0300 065 3000.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru