Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Gwarchod glaswelltiroedd arbennig

Mae gwaith Cyfoeth Naturiol Cymru i warchod glaswelltiroedd gwerthfawr wedi cymryd cam ymlaen yr wythnos hon.

Erbyn hyn, caiff glaswelltiroedd yn Ninas Brân, Llangollen eu gwarchod fel Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

Mae nodweddion daearegol Dinas Brân yn hysbys ac maent wedi cael eu gwarchod er 1957. Yn awr, mae glaswelltiroedd a phlanhigion yr ardal wedi cael cydnabyddiaeth genedlaethol hefyd.

Meddai Richard May, Swyddog Cadwraeth CNC: “Mae Dinas Brân yn eithriadol o boblogaidd ymhlith cerddwyr, gan ddenu miloedd o bobl bob blwyddyn i ymweld â’r fryngaer Oer Haearn a’r castell canoloesol sydd wedi’u lleoli mewn tirwedd drawiadol.

“Mae’r glaswelltiroedd a welir yma yn brin ar dir isel Prydain, ac yn Ninas Brân ceir yr ardal fwyaf ond un yng Nghymru o un math o laswelltir asidig.

“Mae’r planhigion prin sydd i’w cael yma’n cynnwys clust-y-llygoden seth, berwr y bugail a’r gorfanhadlen fawr, ac mae rhywogaethau pwysig o adar a glöynnod byw hefyd yn dibynnu ar y glaswelltir a chynefinodd eraill.

“Trwy weithio mewn partneriaeth gyda thirfeddianwyr, edrychwn ymlaen at edrych ar ôl nodweddion arbennig y safle fel y gallwn ni a chenedlaethau’r dyfodol barhau i fwynhau treftadaeth naturiol a hanesyddol gyfoethog Dinas Brân.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.