Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cynllun Llifogydd Cymunedol ac Ymgyrch Ymwybyddiaeth Llifogydd Prestatyn

Yr wythnos yma (23 Mehefin) bydd gweithwyr Cyfoeth Naturiol Cymru yn dechrau eu hymgyrch curo drysau er mwyn codi ymwybyddiaeth o berygl llifogydd llanwol ym Mhrestatyn.

Amcana’r ymgyrch godi ymwybyddiaeth o’r perygl llifogydd, annog pobl i ymgofrestru ar gyfer y gwasanaeth rhybuddion llifogydd rhad ac am ddim, a chanfod gwirfoddolwyr a all weithio â thîm llifogydd Cyfoeth Naturiol Cymru er mwyn datblygu Cynllun Llifogydd Cymunedol ar gyfer y dref.

Mae Cynllun Llifogydd Cymunedol yn dal yr holl wybodaeth y bydd ar gymuned ei hangen os yw llifogydd yn bygwth, gan gynnwys yr hyn y mae angen iddi’i wneud cyn, yn ystod, ac wedi llifogydd.

Gall hyn gynnwys swyddogaethau a chyfrifoldebau gwirfoddolwyr yn y gymuned, mannau gwagio diogel, a chyfeiriad pobl sy’n fwy agored i berygl, ac y gall y byddai arnynt angen cymorth yn ystod llifogydd.

Mae recriwtio gwirfoddolwyr lleol yn allweddol ar gyfer effeithiolrwydd tymor-hir y cynllun.  

O’i sefydlu, gall gwirfoddolwyr fod “yn llygaid ac yn glustiau” yn eu cymdogaeth, ac yn ddolen gyswllt bwysig rhwng y gymuned, Cyfoeth Naturiol Cymru, Awdurdod Lleol Sir Ddinbych, a’r Gwasanaethau Argyfwng yn ystod llifogydd.

Ym Mhrestatyn, mae 4,541 o gartrefi, 167 busnes (o ba rai y mae 3 yn gartrefi gofal), 2 ysgol ac 11 maes carafanau ym mherygl llifogydd llanwol.

Dywedodd Keith Ivens, Rheolwr Risg Lifogydd yn Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Yn rhan o’n hymgyrch, byddwn yn annog preswylwyr i ymgofrestru ar gyfer ein gwasanaeth rhybuddion lleigoydd rhad ac am ddim, ac yn chwilio am bobl leol i fod yn wardeiniaid llifogydd yn y dref.

“Byddwn yn cysylltu â busnesau, ysgolion a meysydd carafanau, hefyd, i’w hannog i ddatblygu cynlluniau llifogydd yn rhan o’u cynllunio didoredd busnes eu hunain.”

Dywedodd Cynghorydd Sir Ddinbych David Smith, Prif Aelod Amgylchedd y Cabinet:

“Mae’n wirioneddol bwysig fod bobl leol ardal Prestatyn yn ymuno yn cefnogi’r ymgyrch hon.

“Gwelsom sawl achos o lifogydd yn effeithio ar lawr o deuluoedd yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ac y mae’r Cyngor yn cydweithio’n agos â’i bartneriaid, gan gynnwys Cyfoeth Naturiol Cymru, i roi gwybod i breswylwyr am yr hyn y gallant ei wneud i’w diogelu eu hunain a’u heiddo pe bai llifogydd.”

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru’n cynnal rhagor o ymgyrchoedd yn y gogledd yn ystod y misoedd nesaf.  

Os hoffech ymuno, neu gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar 01248 484029.

Er mwyn ymgofrestru ar gyfer ein gwasanaeth rhybuddion lleigoydd rhad ac am ddim, galwch Floodline ar 0345 988 1188.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.