Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ymgynghoriad Ynghylch Fferm Ddofednod

Ymgynghoriad ynghylch trwydded ddrafft Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer fferm ddofednod yn Upper Heath ger Llanandras, Powys.

Mae’r cais gan D L & M Rogers & Sons yn ymwneud â thrwydded ar gyfer fferm ddofednod a fydd yn cynnwys 80,000 o ieir.

Dim ond os credwn na fydd llygredd sylweddol yn cael ei greu y byddwn yn caniatáu’r drwydded, a dim ond os ydym o’r farn y gall y gweithredwr fodloni amodau’r drwydded. Bydd unrhyw drwydded a roddwn yn cynnwys amodau addas ar gyfer diogelu iechyd pobl a’r amgylchedd.

Meddai Dave Powell, Rheolwr Gweithrediadau Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Rydym wedi ymgynghori ag arbenigwyr a phartneriaid proffesiynol, ond byddem yn croesawu sylwadau pellach gan y gymuned leol fel y gallwn ymdrin â’u pryderon."

“Os byddwn yn caniatáu’r drwydded, fe fydd hi’n cynnwys amodau llym ar gyfer diogelu pobl a’r amgylchedd, a chaiff ei rheoleiddio gan ein swyddogion cyhyd ag y bydd ar waith.”

Fe fydd y drwydded yn cynnwys amodau ar gyfer rheoleiddio’r canlynol:

  • Aroglau
  • Allyriadau
  • Sŵn

Mae’r drwydded ddrafft a’r ddogfen benderfynu ddrafft wedi’u rhoi ar y gofrestr gyhoeddus ar gyfer ymgynghori yn eu cylch, ac maent ar gael yn y lleoliad a ganlyn:

Cyfoeth Naturiol Cymru,
Plas yr Afon,
Parc Busnes Llaneirwg,
Caerdydd,
CF3 0EY.

Gallwch weld ein cofrestr rhwng 9.30 am-4.30 pm, Dydd Llun i  Ddydd Gwener. A wnewch chi ffonio’r Ganolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 0300 065 3000 i drefnu apwyntiad.

Fel arall, gallwch ofyn am CD o’r dogfennau drwydded ddrafft a’r penderfyniad drafft trwy gysylltu â ni trwy e-bost neu trwy ysgrifennu atom gan ddefnyddio’r manylion cyswllt isod:
permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu Arweinydd y Tîm Trwyddedu (Diwydiant Rheoledig), Cyfoeth Naturiol Cymru, Llawr 5, Tŷ Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 0TP.

Rhoddwyd yr ymgynghoriad ynghylch y drwydded ddrafft ar waith ar 24 Hydref a bydd yn para tan 21 Tachwedd 2014.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.