Pysgod wedi’u lladd gan lygredd ar afon Llynfi ger Aberhonddu

Swyddog CNC yn dal y pysgodyn marw uwchben y dwr

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn apelio am wybodaeth y dilyn llygredd ar yr afon Llynfi

Diweddariad 06/07/16

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) bellach wedi cwblhau ei asesiad yn dilyn digwyddiad llygredd a laddodd dros 2000 o bysgod ar yr afon Llynfi ger Three Cocks, Aberhonddu.

Yn dilyn gwybodaeth pellach, mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi ehangu ei ymchwiliad a’n apelio am wybodaeth neu dystion i'w helpu i ddarganfod ffynhonnell y llygredd. 

Byddai’r llygredd wedi digwydd rhwng dydd Mawrth 28 Mehefin a dydd Sadwrn 2 Gorffennaf. 

Mae’r llygredd erbyn hyn wedi gwasgaru ac mae’r ansawdd dŵr yn ôl i normal a bydd ecoleg yr afon yn dechrau ei broses naturiol o adferiad. 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gofyn i bobl i roi gwybod iddynt am wybodaeth pellach gan alw ei llinell ddigwyddiadau ar 0800 807060.

05/06/16

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn apelio am wybodaeth yn dilyn digwyddiad llygredd a arweiniodd at ladd cannoedd o bysgod ddydd Sadwrn 2 Gorffennaf.

Mae swyddogion CNC yn ymchwilio i’r digwyddiad ar afon Llynfi, un o isafonydd Afon Gwy, ger y Three Cocks, Aberhonddu.

Anfonwyd dau swyddog i ymchwilio i’r mater nos Sadwrn er mwyn chwilio am arwyddion o lygredd a cheisioi canfod achos y golled sylweddol hon o bysgod.

Yn ôl adroddiadau cychwynnol, cafodd 50 o bysgod eu lladd. Mae asesiad parhaus ar effaith y digwyddiad wedi canfod bod cannoedd o bysgod wedi’u lladd, yn cynnwys brithyllod a phennau lletwad.

Meddai Steve Morgan, Rheolwr Gweithrediadau’r De Ddwyrain yn Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae ein hafonydd yn gartref i blanhigion ac anifeiliaid toreithiog, amrywiol a gwerthfawr, felly mae’n bwysig delio â llygredd cyn gynted ag y bo modd.

“Mae ein hymchwiliadau i achos y llygredd yn parhau.

“Os oes gennych unrhyw wybodaeth am y digwyddiad, ffoniwch ein llinell argyfwng ar 0800 807060.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru