llygredd yn lladd nifer o bysgod

Sawl llysywen yn farw yn y nant

Mae nifer o bysgod wedi marw yn Nhe Cymru oherwydd digwyddiad llygredd.

Diweddariad 10/05/17

Mae swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn parhau i ymchwilio i achos digwyddiad llygredd a fu’n gyfrifol am ladd dwsinau o bysgod mewn nant sy’n llifo drwy Lanilltud Fawr.

Cawsom ein hysbysu am y llygredd yn ystod y penwythnos ac mae wedi effeithio ar fwy na 3km o’r afon ar hyd Nant Ogney.

Mae’r digwyddiad wedi achosi marwolaeth mwy na 250 o bysgod, gan gynnwys llysywod, brithyll a chrethyll yn ogystal â’r holl infertebratau bron ar hyd y rhan hon o’r afon.

Bellach mae’r sylwedd a oedd yn gyfrifol am y llygredd wedi mynd ac nid oes perygl i’r amgylchedd.

Meddai Dai Walters, Arweinydd Tîm Rheolaeth Adnoddau Naturiol CNC:

“Rydym wedi defnyddio technegau olrhain â llifyn i geisio darganfod yn union lle’r aeth y llygredd i mewn i’r nant.

“Rydym yn hyderus mai’r ffynhonnell debygol oedd gollyngiad ar ôl digwyddiad ar ffordd yn yr ardal yr wythnos ddiwethaf.

“Ni fyddwn yn petruso cyn cymryd camau gorfodi os byddwn yn cael tystiolaeth ddigonol dros wneud hynny.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru