Digwyddiad llygredd wedi ei atal

Fe wnaeth gwaith cyflym gan swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) a Dwr Cymru Welsh Water atal digwyddiad o lygredd yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

Wedi i bibell carthion dori yn Cromwell Avenue, Bwcle, fe aeth y llygredd i Nant Alltami drwy ddraeniau dwr wyneb lleol.

Gweithiodd swyddogion CNC gyda thechnegwyr Dwr Cymru Welsh Water i atal y llif ac i gymryd samplau o’r nant.

Does yna ddim adroddiadau o bysgod yn marw neu yn dioddef ac mae’r nam bellach wedi cael ei drwsio.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru