Gwrthod Trwydded ar gyfer Safle Tirlenwi

Mae cais am drwydded amgylcheddol ar gyfer safle tirlenwi yn Sir y Fflint wedi’i wrthod oherwydd problemau posib yn ymwneud ag aroglau a allai effeithio ar yr ardal.

Daeth Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) i’r penderfyniad nad oedd y cais am safle tirlenwi ar gyfer gwastraff nad yw’n beryglus yn Chwarel Parry, Alltami, yn cynnig system ddigonol ar gyfer rheoli nwy.

Mae CNC wedi rhoi gwybod i’r cwmni, RJS Engineering, nad oedd eu cynnig yn gwneud yn cydymffurfio â’r ymarfer gorau, a bod atebion mwy effeithiol i’w cael ar gyfer rheoli nwy tirlenwi. Mae nwy tirlenwi yn ffynhonnell sylweddol o ran perygl o arogl.

Meddai Paul Wright, Arweinydd y Tîm Rheoleiddio Diwydiannau ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Yn dilyn gwaith modelu manwl, ac ar ôl ystyried yn ofalus, daethom i’r casgliad fod gan y dechnoleg a ddewiswyd gan y cwmni y potensial o achosi aroglau mawr yn yr ardal, hyd yn oed yn ystod amodau gweithredu arferol. Byddai hyn yn cael effaith niweidiol ar yr ardaloedd preswyl a’r busnesau gerllaw.

“Dim ond os ydym yn fodlon fod ei gynlluniau’n sicrhau y gall weithredu’n ddiogel, heb niweidio’r amgylchedd neu gymunedau lleol, y byddwn yn rhoi trwydded amgylcheddol i gwmni. Yn yr achos hwn, nid yw ein pryderon wedi’u trin yn ddigonol.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru