Pobl yn cael eu diogelu gan gynllun llifogydd

Overflow system on the river Mwldan

Nawr gall pobl mewn tref yn y Canolbarth gysgu’n braf gan fod cynllun llifogydd a uwchraddiwyd wedi llwyddo yn ei brawf cyntaf

Ar un adeg roedd y system gorlifiant ar afon Mwldan yn Aberteifi yn cael ei gweithio â llaw, ond cafodd ei hailgynllunio ar ôl llifogydd yn 2014 er mwyn gallu ei monitro a’i hagor o bell.

Pan fydd yr afon yn cyrraedd lefel benodol mae’r system nawr yn agor yn awtomatig, gan anfon dŵr drwy sianel ddiogel oddi wrth yr ardal sydd mewn perygl o ddioddef llifogydd.

Cafodd y system ei chyfri’n llwyddiant gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ar ôl i lifddwr gael ei ddargyfeirio yn ystod glawiad trwm yn ystod oriau mân y bore ar ddydd Mercher, 7 Hydref.

Mae CNC yn gyfrifol am weithredu a chynnal y cynllun lliniaru llifogydd hwn sy’n diogelu 81 eiddo yn yr ardal rhag llifogydd.

Meddai Andy Irving, Arweinydd Tîm Rheoli Llifogydd, CNC,

“Mae hon yn enghraifft ardderchog o sut y mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweithio i wella effeithioldeb ein systemau rheoli llifogydd a’r gwasanaethau yr ydym yn eu darparu i’n cwsmeriaid.

“Mae’r system awtomatig yn golygu ei bod yn bosibl rheoli a monitro’r bygythiad o lifogydd yn fwy effeithiol a bod pobl yr ardal yn cael gwell amddiffyniad.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru