Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Gwrthod trwydded wastraff yn Sir Benfro

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi gwrthod cais am drwydded amgylcheddol ar gyfer uned dreulio anaerobig ar fferm ger Jeffreyston yn Sir Benfro.

Mae CNC wedi gwrthod y drwydded oherwydd hanes o ddigwyddiadau llygredd ar y safle.

Ar ôl sawl digwyddiad mae CNC yn credu ei bod yn debygol y byddai’r ymgeisydd yn methu gweithredu’r safle yn unol â’r drwydded amgylcheddol.

Roedd yr ymgeiswyr yn bwriadu gosod uned dreulio anaerobig a fyddai wedi cael ei defnyddio i ddadansoddi gwastraff fferm organig i wneud tanwydd.

Meddai John Wheadon, Rheolwr Gwasanaeth Trwyddedu ar gyfer CNC:

 “Bob tro y byddwn yn cyhoeddi trwydded amgylcheddol mae’n rhaid inni sicrhau fod yr ymgeisydd yn gallu gweithredu mewn ffordd sy’n effeithio gyn lleied ag sydd bosibl ar bobl a’r amgylchedd.

 “Dim ond os byddwn yn hyderus yng ngallu’r unigolyn neu’r cwmni i wneud hyn y byddwn yn rhoi trwydded.

 “Ar ôl asesu’r cynnig hwn yn drwyadl rydym yn credu y byddai caniatáu’r drwydded hon yn debyg o arwain at fwy o ddigwyddiadau llygredd ar y safle”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.