Ymwelwch a'n stodin yn y Sioe Frenhinol am Antur yn yr awyr agored

Natural Resources Wales  stand at the Royal Welsh show

Eleni mae CNC yn cefnogi Blwyddyn Antur Croeso Cymru drwy roi syniadau ac ysbrydoliaeth i helpu teuluoedd i fynd allan i wneud rhywbeth egnïol yn yr awyr agored.

Bydd cyfres o weithgareddau teuluol ar y traeth hefyd yn helpu plant i ddeall a dysgu am ein hamgylchedd glan môr.

Mae Meinir Wigley, Rheolwr Marchnata a Digwyddiadau CNC, yn egluro:

“Rydym yn lwcus fod gennym amgylchedd naturiol mor syfrdanol, a gallwn ymfalchïo yn rhai o’r mynyddoedd, y traethau a’r llwybrau beicio gorau.

"Mae CNC yn rheoli mwy na 60 o Warchodfeydd Natur Cenedlaethol, ac mae gennym 550km o lwybrau beicio mynydd, 135km o lwybrau marchogaeth a 450km o lwybrau cerdded ar y tir yr ydym yn ei reoli.

“Mae’r rhan fwyaf o’n gweithgareddau yn ddi-dâl neu’n rhad – ac yn union ar eich stepen drws pobl, ble bynnag yr ydych yng Nghymru.

"Mae’r gweithgareddau a geir yn ein stondin yn y sioe wedi eu bwriadu i roi rhagflas i bobl o’r hyn sydd gennym i’w gynnig.”

Yn ogystal, bydd cyfres o sesiynau galw heibio ar gyfer ffermwyr:

  • Bob dydd bydd ffermwyr yn gallu cofrestru ar gyfer eu heithriad gwastraff ar y stondin. Bydd staff CNC wrth law i helpu ffermwyr i gwblhau’r gwaith cofrestru ar-lein
  • Ddydd Mawrth bydd pobl wrth law i ateb unrhyw gwestiynau am gynllun Creu Coetir Glastir
  • Ddydd Mercher canolbwyntir ar lygredd amaethyddol a chynhelir trafodaeth ar sut i gynllunio a pharatoi er mwyn rhwystro unrhyw broblemau yn y dyfodol

Ychwanegoff Meinir:

“Rydym yn edrych ymlaen am gael croesawu pobl i’n stondin yn y Sioe – stondin rhif CCA 793 yn Ardal Gofal Cefn Gwlad.

"Cofiwch alw heibio!”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru