Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

CNC yn atal trwydded ar ôl tân ar safle storio gwastraff

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi cymryd camau yn erbyn cyfleuster storio gwastraff ym Mro Morgannwg lle y mae tân mawr wedi bod yn llosgi ers nos Iau.

Meddai Nadia De Longhi, Rheolwr Gweithrediadau yn CNC:

“Rydym wedi penderfynu atal y gwaith o fewnforio gwastraff dan y drwydded amgylcheddol ar gyfer y cyfleuster rheoledig yn Siediau Storio A a B, oddi ar Heol Llanilltud Fawr, Llandŵ, a weithredir gan SiteServ Recycling (SW) Ltd.

“Er mai ein prif flaenoriaeth ar hyn o bryd yw gweithio’n agos gyda Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Chyngor Bro Morgannwg er mwyn rheoli effeithiau’r tân, rydym wedi cymryd y cam brys hwn er mwyn lleihau’r perygl o gael mwy o lygredd difrifol.”

Fe fydd yr hysbysiad atal dros dro yn rhwystro mwy o wastraff rhag cael ei storio ar y safle, hyd nes y bydd modd rheoli’r gwastraff sydd yno’n barod, er mwyn sicrhau bod unrhyw beryglon a erys o safbwynt yr amgylchedd ac iechyd pobl yn cael eu lleihau cyn belled ag y bo modd.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.