CNC yn cau iard scrap

A scrap yard

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi cau iard sgrap yng ngogledd Cymru i'w atal rhag llygru'r amgylchedd lleol.

Roedd y safle, a reolir gan Clwyd Breakers Cyf ar Stad Ddiwydiannol Gardden yn Rhiwabon, wedi ei labelu yn un o'r safleoedd gwastraff gwaethaf yng Nghymru.

Er gwaethaf ymdrechion cyson gan swyddogion CNC, roedd y cwmni yn parhau i dorri telerau eu trwydded amgylcheddol.

O ganlyniad, mae CNC wedi terfynnu’r drwydded sy'n golygu na ellir bellach storio na datgymalu ceir sydd wedi cyrraedd diwedd eu bywyd ar y safle.

Yn dilyn gweithred CNC, mae'r safle nawr wedi'i glirio ac nid yw'n creu bygythiad i'r amgylchedd lleol.

Ymhlith y problemau ar y safle roedd:

  • Llygredd olew gweladwy ym mhob rhan
  • Olew a hylifau llygredig ddim yn cael eu storio'n iawn
  • Ceir ddim yn cael eu dad-lygru'n iawn
  • Dim cynllun atal tân ar gyfer y safle
  • Gwastraff wedi'i storio yn y mannau anghywir a heb y seilwaith cywir

Roedd peth olew a hylifau eraill yn cael eu golchi i ddraeniau sy'n llifo trwy'r Afon Goch a'r Nant Ddu i Afon Clywedog a'r Dddyfrdwy gan fygwth pysgod a bywyd gwyllt arall.

Roedd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru hefyd wedi ymweld â'r safle i gynghori'r gweithredwyr ac wedi tynnu’r safle at sylw criwiau tân lleol.

Dywedodd Louise Peel, Uwch Swyddog Amgylcheddol CNC:

"Rydyn ni wedi gweithio'n galed iawn gyda'r cwmni i’w galluogi i weithredu'r safle’n gyfrifol.

"Ond daeth yn amlwg mai ychydig o ymdrech roedden nhw’n wneud i gyflawni hynny.

"Y newyddion da yw bod y safle wedi'i glirio ac nad yw bellach yn fygythiad.

"Mae amddiffyn pobl a'r amgylchedd rhag risgiau llygredd fel yma yn flaenoriaeth i ni ac mae hyn yn enghraifft dda o sut rydym yn gwneud hynny lle mae angen.

"Fe ddylai pawb yn y diwydiant gwastraff ddeall bod rhaid iddynt gydymffurfio â thelerau eu trwydded amgylcheddol.

"Mae methu a gwneud hynny yn torri'r gyfraith ac mae'n bosibl y bydd canlyniadau difrifol iddyn nhw a'u busnes." 

Yn y cyfamser mae CNC wedi lansio ymchwiliad i safle gwastraff arall yn yr ardal ac unrhyw gysylltiadau i’r safle ar Stad Ddiwydianol Gardden.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru