CNC yn codi ymwybyddiaeth o lifogydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn mynd o ddrws i ddrws ym Mhen-y-bont ar Ogwr wythnos nesaf i roi cyngor ymarferol a gwybodaeth i’r cyhoedd ar sut gallant baratoi ac ymateb yn gyflymach petai yna lifogydd.

Fe leolir Pen-y-bont ar Ogwr ger yr Afon Ogwr ,ac ar hyn o bryd mae dros 852 o eiddo mewn perygl o gael eu heffeithio gan lifogydd.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ar y 24, 25 a 26 Ebrill gyda staff CNC yn ymweld â 300 o eiddo sydd eto i ymuno â’r gwasanaeth rhybuddion llifogydd di-dâl.

Yn ystod yr ymweliadau bydd staff yn siarad â phreswylwyr ynghylch cynlluniau llifogydd cymunedol a busnes, a’r pwysigrwydd o wneud yn siŵr fod gennych sicrwydd yswiriant rhag llifogydd. 

Hefyd fyddant yn hyrwyddo’r manteision o gofrestru ar gyfer derbyn rhybuddion llifogydd, gellid ei derbyn drwy e-bost, neges testun neu dros y ffôn.

Dywedodd Ffion Edwards, Cynghorydd Rheoli Digwyddiadau Llifogydd:

“Gall llifogydd gael effaith ddinistriol, gan achosi gwerth miloedd o bunnoedd o ddifrod, a gofid emosiynol ofnadwy. 

“Mae cynlluniau llifogydd cymunedol yn gyfle ardderchog i bobl weithio gyda'i gilydd i gyd-nerthu cymuned a gall fod yn ysgogiad ar gyfer gweithgareddau cymunedol buddiol arall.

“Dyma un o nifer o ddiwrnodau ymgysylltu a gynlluniwyd gennym o amgylch Cymru ac rydym yn gobeithio bydd mwy o bobl yn gweld y manteision o ymuno â’n system rhybuddion llifogydd”

I gofrestru ar gyfer rhybuddion llifogydd, edrych ar fapiau llifogydd neu i gael mwy o wybodaeth, ewch i: www.naturalresources.wales/flooding

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru