CNC yn troi ar dechnoleg i ymladd tanau safleoedd gwastraff

Thermal image of a wood pile

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi prynu camera delweddau thermol newydd i’w helpu i ganfod y risgiau o dân mewn safleoedd gwastraff cyn iddynt ddigwydd.

Prynwyd y camera fel ymateb i gynnydd yn ddiweddar mewn tanau gwastraff yng Nghymru o ganlyniad i hunan-danio.

Mae hunan-danio yn digwydd pan fo ffynhonnell wres yn cael ei chreu o fewn pentwr o wastraff. Fel arfer mae hyn o ganlyniad i adwaith cemegol tra bo’r gwastraff yn dadelfennu.

Mae tanau sy’n cychwyn fel hyn yn rhai anodd i’w diffodd gan fod ffynhonnell y tân fel arfer yn guddiedig o fewn y gwastraff.

Bydd y camera delweddau thermol newydd yn caniatáu i swyddogion CNC ganfod peryglon hunan-danio a chynghori gweithredwyr gwastraff ynglŷn â’r camau angenrheidiol y dylid eu cymryd i leihau’r perygl hwn.

Meddai Gareth Davies, Uwch Swyddog Amgylchedd, CNC:

“Mae diogelu cymunedau a’r amgylchedd o’u cwmpas yn hanfodol i ni a rhan o’r gwaith wrth wneud hynny yw gofalu fod ein gwastraff yn cael ei reoli’n ddiogel ac yn gywir.

“Mae tanau gwastraff yn beryglus i’r amgylchedd ac i iechyd y cyhoedd a bydd yr offeryn newydd hwn yn rhoi mantais ychwanegol inni wrth eu rhwystro.

“Mae’n ardderchog fod technoleg yn gallu dod â’r manteision hyn inni ac rydym yn edrych ymlaen am gael defnyddio’r camera delweddau thermol fel rhan o’n gwaith o archwilio safleoedd.”

Mae swyddogion CNC wedi dilyn hyfforddiant Atal a Lliniaru Tannau er mwyn iddynt hefyd allu cyfarwyddo safleoedd ar sut i storio eu gwastraff mewn ffordd sy’n lleihau’r perygl o dân.

Mae dulliau atal tân hefyd yn cael eu hymgorffori mewn trwyddedau safleoedd risg uchel.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru