Ymchwilio Afon Llynfi ger Talgarth, Powys

Sewage Fungus in stream near Talgarth

Ymchwilio Afon Llynfi ger Talgarth, Powys

Mae swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymchwilio ar ôl canfod llygredd yn Afon Llynfi i lawr yr afon o Dalgarth, Powys.

Canfuwyd twf sylweddol o ffwng carthion yn yr afon a gostyngiad yn nifer y pryfed sy’n byw yn yr afon a nifer o’i rhagnentydd. 

Cysylltir ffwng carthion fel arfer â dŵr llygredig ac mae’n tyfu ar unrhyw arwyneb fel ymateb i faetholion organig sy’n mynd i mewn i’r cwrs dŵr.  Credir fod y llygredd yn ymestyn dros hyd at 5km.

 Ceir tystiolaeth hefyd sy’n awgrymu fod dŵr daear yn yr ardal wedi ei halogi. Credir mai gweithgareddau gwasgaru ar y tir sy’n gyfrifol am achosi’r llygredd.

Meddai Steve Morgan, Rheolwr Gweithgareddau CNC: “Mae ein swyddogion yn cynnal ymchwiliadau er mwyn cadarnhau ffynhonnell y llygredd, casglu tystiolaeth a chanfod pwy sy’n gyfrifol am hyn.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru