CNC yn ymchwilio i achos o lygredd

silt pollution in Wepre Brook

Mae Swyddogion Amgylchedd wedi bod allan yn ymchwilio i ffynhonnell llygredd silt yn Nant Gwepra, Cei Connah, Sir y Fflint.

Gall silt niweidio bywyd gwyllt mewn afonydd ac mae eu heffeithiau yn hirbarhaol mewn silfeydd pysgod gan ei fod yn mygu’r graean lle mae’r pysgod yn dodwy eu hwyau.

Nid oes unrhyw adroddiadau o bysgod wedi eu lladd yn y digwyddiad hwn.

Mae Nant Gwepra  yn llifo drwy ardal boblogaidd Parc Gwepra yng Nglannau Dyfrdwy ac i mewn i Afon Dyfrdwy, un o afonydd pysgota pwysicaf Cymru a ffynonnell bwysig o ddŵr. Fodd bynnag, ni wyddom am unrhyw effaith ar ansawdd y dŵr yn Afon Dyfrdwy.

Meddai Anthony Randles, Arweinydd Tîm Rheoli Amgylchedd, CNC : 

“Nid yw ein hasesiadau cyntaf wedi dangos unrhyw arwyddion o bysgod marw neu bysgod mewn trafferthion ac rydym yn disgwyl i’r sefyllfa wella’n raddol yn ystod y dyddiau nesaf.

“Byddem yn gwerthfawrogi pe gallai pobl sy’n sylwi ar unrhyw lygredd yn y nant hon, neu mewn unrhyw nant neu afon arall, roi gwybod inni drwy gysylltu â’n llinell gymorth ar 0300 065 3000.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru