CNC yn ymchwilio i golli olew yng Nghrucywel

Cafodd CNC wybod am y llygredd yn gynharach heddiw gan Wasanaeth Tân ac Achub y De, yn ogystal â phobl leol, sy’n achosi llewyrch olewaidd ar wyneb y dŵr, a drewdod.

Mae swyddogion yn y fan a’r lle wedi canfod ffynhonnell y llygredd yn rhagnant Cwm Beth, ond ers hynny mae’r olew wedi llifo i lawr i Wysg.  

Amcangyfrifir bod 3,500 litr o olew wedi’i ollwng i’r afon a’r cyffiniau, gan effeithio ar erddi cyfagos, hefyd.  

Mae swyddogion yn ceisio atal rhagor o olew rhag cyrraedd yr afon, ond mae effeithiau’r llygredd eisoes yn amlwg.

Dywedodd Rhys Hughes o Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Rydym yn gwneud a allwn i atal y llygredd a lleihau ei effaith ar bysgod a bywyd gwyllt arall, yn ogystal â’r gymuned leol y mae’n effeithio arni hefyd.

“Mae ein swyddogion eisoes wedi gweld ychydig bysgod marw yn yr afon, ond disgwyliwn weld rhagor wrth i’r llygredd symud drwy’r rhwydwaith. Mae ein timau wedi gosod atalyddion yng Nghwm Beth i amsugno cymaint o’r llygredd ag y bo modd.

“Mae ein harbenigwyr pysgodfeydd wrthi’n bwrw golwg ar yr afon, i’n helpu i fesur yr effaith ar y bywyd gwyllt yno.

“Os oes gan unrhyw un unrhyw wybodaeth am y llygredd, dylent roi gwybod inni ar ein llinell frys, 0800 807060.”

 

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru