CNC yn ymchwilio i lygredd afon yng Ngheredigion

Achos o lygredd afon yng Ngheredigion - Diweddariad 07/06/17

Mae swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn parhau i fod ar y safle yn monitro gwaith glanhau sy’n cael ei wneud gan weithwyr y safle yn dilyn digwyddiad llygredd yng Ngheredigion.

Rhyddhawyd elifiant o waith Treulio Anaerobig i nant yn ardal Llanbedr Pont Steffan ddoe.

Llifodd llawer ohono i mewn i Afon Dulas sy’n mynd i mewn i Afon Teifi yn Llanbedr Pont Steffan.

Nid oes cadarnhad ar hyn o bryd ynglyn â maint yr effaith ond ni chafwyd adroddiadau am bysgod marw

Fodd bynnag, mae mwy o elifion yn parhau i fod yn yr ardal dan sylw mewn caeau a ffosydd ac mae swyddogion CNC yn monitro ac yn goruchwylio’r gwaith sy’n cael ei wneud gan gwmni arbenigol i atal y rhain rhag lledaenu i’r amgylchedd ehangach.

Meddai Ben Wilson, Rheolwr Gweithrediadau Ceredigion ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru: “Mae ein hymdrechion neithiwr a heddiw yn canolbwyntio ar fonitro’r afonydd a’r nentydd yn yr ardal i asesu unrhyw effaith.

“Rydym hefyd yn cydweithio â gweithwyr y safle i rwystro ymaint ohono ag sydd bosibl rhag mynd i nentydd ac afonydd lleol.

“Mae ein swyddogion yn casglu tystiolaeth ar y safle a bydd hyn cael ei ddefnyddio fel rhan o’r adolygiad i’r hyn a achosodd y digwyddiad hwn.

“Amgylchedd Cymru yw un o’n hasedau pwysicaf - mae’n rhaid inni ofalu amdano er mwyn iddo allu parhau i gynnal ein bywyd gwyllt, ein cymunedau a’r economi.”

Dan y rheoliadau cyfredol, nid oes raid i’r safle gael trwydded amgylcheddol i weithredu ac felly nid yw’n cael ei reoli gan CNC. Fodd bynnag nid yw hyn yn effeithio ar y ffordd mae CNC yn ymateb i achosion o lygredd.

CNC yn ymchwilio i lygredd afon yng Ngheredigion 06/06/17

Mae swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn ymchwilio i achos o lygredd afon yng Ngheredigion.

Credir bod elifiant o waith Treulio Anaerobig wedi cael ei ryddhau i mewn i nant yn ardal Llanbedr Pont Steffan.

Mae hwn wedi llifo i mewn i Afon Dulas sy’n mynd i mewn i afon Teifi yn Llanbedr Pont Steffan.

Mae lefelau uchel yr afon yn golygu nad yw hi’n bosibl atal llawer o’r llygredd. Ond efallai y bydd hyn yn helpu i wanedu’r llygredd a lleihau’r niwed y gall ei achosi.

Yn y cyfamser, mae swyddogion CNC yn gweithio gyda gweithiwr y safle i glirio peth o’r elifiant o iard y safle a byddant yn parhau i weithio i leihau unrhyw lygredd pellach.

Nid oes arwydd ar hyn o bryd ynghylch maint yr effaith.

Fodd bynnag, mae swyddogion CNC yn cadarnhau nad oes cysylltiad rhwng tarddiad y llygredd a digwyddiad ar afon Teifi ym mis Rhagfyr.

Dywedodd Ben Wilson, Rheolwr Gweithrediadau Ceredigion ar gyfer Cyfoeth Naturiol Cymru: “Gallwn gadarnhau bod y llygredd wedi cael ei atal ger y ffynhonnell, ond roedd llawer o’r deunydd eisoes wedi mynd i mewn i’r afon.

“Mae ein swyddogion yn parhau i fod ar y safle yn gweithio gyda’r gweithiwr er mwyn lleihau’r perygl o lygredd pellach.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru